Skip to content

Home CARDIOLOGIE Acuut Myocardinfarct AMI: ACUUT MYOCARDINFARCT - THERAPIESCHEMA'S
AMI: ACUUT MYOCARDINFARCT - THERAPIESCHEMA'S PDF Afdrukken E-mail
Artikelindex
AMI: ACUUT MYOCARDINFARCT
THERAPIESCHEMA'S
Alle pagina's
 
Eerste opvang
- ABC, IV-lijn 500ml glucose 5% + 3g MgSO4 over 24h (20ml/h) , O2
- Monitoring, ECG ter plaatse
- Bloedname
- Aspirine 160 tot 500 mg (meestal Aspegic 1/2 ampule van 500mg IV) (contraindicatie = allergie)
- Nitroglycerine SL (1 spray = 0,4mg)
 
 Steeds minder gebruikt in acute schema's
     - contra-indicaties:
Hypotensie (BDS < 90-100 mm Hg)
tekens van rechterventrikel AMI op ECG
VIAGRA-inname
     - zo geen verbetering na 3 doses, waarschijnlijk echt AMI of geen cardiale oorzaak
 
- Pijnstilling: Morfine of Fentanyl  
 - Morfine (1 amp = 10 mg)
     - contraindicatie: BD < 90 mm Hg of reeds AH-depressie
     - posologie: IV  2 mg, evt te herhalen
                      SC 2 à 10 mg
  -Fentanyl (ampule van 2ml) getitreerd traag IV
 
 
SCHEMA'S VOOR AMI en INSTABIELE ANGOR:
 
Opgelet: Herhaal de bloednames met troponinebepaling na 3-6h en na 12h voor opvolging en herevaluatie!
 
Schema's voor STEMI: ST-elavatie op EKG of nieuwe linker bundeltack blokkade: A0, A1 en A2
 
Steeds eerste opvang: Aspegic, Pijnstilling, en IV lijn: zie hierboven
 
  -A0: Klachten <12h begonnen:
-Regel dringend vervoer naar hartcentrum voor PTCA (percutane coronaire angioplastiek)
-Geef Heparine 5000E IV
-Geen Plavix (werkzame stof Clopidogrel) 600mg (8comprimé's))
-Indien geen CVA in voorgeschiedenis, vervang Plavix door Efient (werkzame stof Prasugrel) 60mg (6comprimé's)
-noteer wat u reeds heeft toegediend op het transferformulier om dubbele toediening te voorkomen in het hartcentrum!
 
 -A1: Klachten <12h geleden begonnen maar tegenindicatie voor dringende transfer naar hartcentrum voor PTCA (afstand te groot of patiënt te oud)
 
 
-Geef onmiddellijk Arixtra (werkzame stof natriumfondaparinux) 2.5mg subcutaan in plaats van heparine IV
-Geef Plavix (werkzame stof Clopidogrel) 300mg (4 comprimé's))
-Start Emconcor  (werkzame stof bisoprololfumaraat) 2,5 mg 2x/dag per os
-Geef trombolyse type Metalyse  (werkzame stof Tenecteplase) dosis 100 IU / kg:
Werkwijze: eenmalige trage injectie over 5 seconden
indien patient < 80kg: geef 8000 IU
indien patient >80kg: geef 10 000 IU
-Neem de patient op op een intensieve zorgen afdeling
 -A2: Klachten >12h geleden begonnen: Geen indicatie voor dringende PTCA of trombolyse of Plavix:
 
-Geef Arixtra (stofnaam natriumfondaparinux) 2.5mg subcutaan in plaats van heparine IV
-Start Emconcor  (werkzame stof bisoprololfumaraat) 2,5 mg 2x/dag per os
 
 
 Schema's voor NON-STEMI: Angor zonder ST-segment elevatie op EKG:
 
-Steeds eerste opvang: Aspegic, Pijnstilling, en IV lijn: zie hierboven
 
-Geef onmiddellijk Arixtra (werkzame stof natriumfondaparinux) 2.5mg subcutaan
-Start corvatondrip voor zover verdragen door de patient in functie van de bloeddruk:
werkwijze: corvaton 40mg oplossen in 40ml NaCl 0.9%,
starten aan 2mg/uur en aanpassen in functie van de bloeddruk
-Start Emconcor  (werkzame stof bisoprololfumaraat) 2,5 mg 2x/dag per os
 
-Schema B: Indien cardioenzymes (troponines) gestegen zijn in het bloedonderzoek: Beschouw als Non-Q-wave infarct:
 
-Overweeg dringend transfer naar hartcentrum voor PTCA
-Geef Plavix (werkzame stof Clopidogrel) 300mg (4 comprimé's))
-Geef Integrelline IV 
werkwijze: geef eerst traag IV oplaaddosis 180 mcg/kg over 1 minuut
geef erna 2 mcg/kg/min IV gedurende 3-4 dagen
Halveer de onderhoudsdosis bij verminderde nierfunctie
-Neem de patient op op een intensieve zorgen afdeling
 
 -Schema C: Indien de cardioenzymes (troponines) niet gestegen zijn: Beschouw het als een instabiele angor:
 
Opgelet: Herhaal de bloednames met troponinebepaling na 3-6h en na 12h voor opvolging en herevaluatie!
Geen indicatie voor dringende PTCA, Plavix of Integrelline
Indien zich een infarct ontwikkeld tijdens de verdere observatie: start schema A1 of A2
Neem de patient op op een afdeling met cardiale monitoring (telemetrie)
 

 

cardiogene shock uitsluiten


  - INDIEN_AANWEZIG
ASAP transport zonder delay naar een ziekenhuis met cath lab voor PTCA
ziekenhuis verwittigen
Zie ook "ALS" en "cardiogene shock"

 


 

Statistics

Artikelweergaven (hits) : 2699923

Banners

Het hart klopt in de... is een initiatief om zowel basisreanimatietechnieken als het gebruik van AED toestellen te promoten bij het grote publiek in de Belgische kempen. Voor meer informatie ga naar www.hethartkloptin.be