Skip to content

Home CARDIOLOGIE Acuut Myocardinfarct AMI: ACUUT MYOCARDINFARCT - THERAPIESCHEMA'S
AMI: ACUUT MYOCARDINFARCT - THERAPIESCHEMA'S PDF Afdrukken E-mail
Artikelindex
AMI: ACUUT MYOCARDINFARCT
THERAPIESCHEMA'S
Alle pagina's
 
Eerste opvang
- ABC, IV-lijn 500ml glucose 5% + 3g MgSO4 over 24h (20ml/h) , O2
- Monitoring, ECG ter plaatse
- Bloedname
- Aspirine 160 tot 500 mg (meestal Aspegic 1/2 ampule van 500mg IV) (contraindicatie = allergie)
- Nitroglycerine SL (1 spray = 0,4mg)
 
 Steeds minder gebruikt in acute schema's
     - contra-indicaties:
Hypotensie (BDS < 90-100 mm Hg)
tekens van rechterventrikel AMI op ECG
VIAGRA-inname
     - zo geen verbetering na 3 doses, waarschijnlijk echt AMI of geen cardiale oorzaak
 
- Pijnstilling: Morfine of Fentanyl  
 - Morfine (1 amp = 10 mg)
     - contraindicatie: BD < 90 mm Hg of reeds AH-depressie
     - posologie: IV  2 mg, evt te herhalen
                      SC 2 à 10 mg
  -Fentanyl (ampule van 2ml) getitreerd traag IV
 
 
SCHEMA'S VOOR AMI en INSTABIELE ANGOR:
 
Opgelet: Herhaal de bloednames met troponinebepaling na 3-6h en na 12h voor opvolging en herevaluatie!
 
Schema's voor STEMI: ST-elavatie op EKG of nieuwe linker bundeltack blokkade: A0, A1 en A2
 
Steeds eerste opvang: Aspegic, Pijnstilling, en IV lijn: zie hierboven
 
  -A0: Klachten <12h begonnen:
-Regel dringend vervoer naar hartcentrum voor PTCA (percutane coronaire angioplastiek)
-Geef Heparine 5000E IV
-Geen Plavix (werkzame stof Clopidogrel) 600mg (8comprimé's))
-Indien geen CVA in voorgeschiedenis, vervang Plavix door Efient (werkzame stof Prasugrel) 60mg (6comprimé's)
-noteer wat u reeds heeft toegediend op het transferformulier om dubbele toediening te voorkomen in het hartcentrum!
 
 -A1: Klachten <12h geleden begonnen maar tegenindicatie voor dringende transfer naar hartcentrum voor PTCA (afstand te groot of patiënt te oud)
 
 
-Geef onmiddellijk Arixtra (werkzame stof natriumfondaparinux) 2.5mg subcutaan in plaats van heparine IV
-Geef Plavix (werkzame stof Clopidogrel) 300mg (4 comprimé's))
-Start Emconcor  (werkzame stof bisoprololfumaraat) 2,5 mg 2x/dag per os
-Geef trombolyse type Metalyse  (werkzame stof Tenecteplase) dosis 100 IU / kg:
Werkwijze: eenmalige trage injectie over 5 seconden
indien patient < 80kg: geef 8000 IU
indien patient >80kg: geef 10 000 IU
-Neem de patient op op een intensieve zorgen afdeling
 -A2: Klachten >12h geleden begonnen: Geen indicatie voor dringende PTCA of trombolyse of Plavix:
 
-Geef Arixtra (stofnaam natriumfondaparinux) 2.5mg subcutaan in plaats van heparine IV
-Start Emconcor  (werkzame stof bisoprololfumaraat) 2,5 mg 2x/dag per os
 
 
 Schema's voor NON-STEMI: Angor zonder ST-segment elevatie op EKG:
 
-Steeds eerste opvang: Aspegic, Pijnstilling, en IV lijn: zie hierboven
 
-Geef onmiddellijk Arixtra (werkzame stof natriumfondaparinux) 2.5mg subcutaan
-Start corvatondrip voor zover verdragen door de patient in functie van de bloeddruk:
werkwijze: corvaton 40mg oplossen in 40ml NaCl 0.9%,
starten aan 2mg/uur en aanpassen in functie van de bloeddruk
-Start Emconcor  (werkzame stof bisoprololfumaraat) 2,5 mg 2x/dag per os
 
-Schema B: Indien cardioenzymes (troponines) gestegen zijn in het bloedonderzoek: Beschouw als Non-Q-wave infarct:
 
-Overweeg dringend transfer naar hartcentrum voor PTCA
-Geef Plavix (werkzame stof Clopidogrel) 300mg (4 comprimé's))
-Geef Integrelline IV 
werkwijze: geef eerst traag IV oplaaddosis 180 mcg/kg over 1 minuut
geef erna 2 mcg/kg/min IV gedurende 3-4 dagen
Halveer de onderhoudsdosis bij verminderde nierfunctie
-Neem de patient op op een intensieve zorgen afdeling
 
 -Schema C: Indien de cardioenzymes (troponines) niet gestegen zijn: Beschouw het als een instabiele angor:
 
Opgelet: Herhaal de bloednames met troponinebepaling na 3-6h en na 12h voor opvolging en herevaluatie!
Geen indicatie voor dringende PTCA, Plavix of Integrelline
Indien zich een infarct ontwikkeld tijdens de verdere observatie: start schema A1 of A2
Neem de patient op op een afdeling met cardiale monitoring (telemetrie)
 

 

cardiogene shock uitsluiten


  - INDIEN_AANWEZIG
ASAP transport zonder delay naar een ziekenhuis met cath lab voor PTCA
ziekenhuis verwittigen
Zie ook "ALS" en "cardiogene shock"

 


 

Statistics

Artikelweergaven (hits) : 2740120

Banners