Skip to content

Home MEDISCHE ANALYSEN CREATININE
creatinine PDF Afdrukken E-mail
1.    FYSIOLOGISCHE GEGEVENS
          -        oorsprong:
                    *        exogene bron: voeding
                    *        endogene bron: lever
          -        het grootste gedeelte van het creatine bevindt zich in
                    de gestreepte spieren (140 mg creatine/ 100g verse spier)
          -        in spier:
                    ->    creatinefosfaat (door CPK) + ADP <-> creatine + ATP
          -      creatine wordt in de spieren afgebroken tot creatinine en langs de nier
                    geelimineerd
                    ->    wordt door de glomeruli gefilterd  maar niet geresorbeerd door
                              de tubuli
          -        de creatinemie is een parameter voor de spiermassa,
                    de creatininemie voor de nierfunctie
          -        bij myopathieen:
                    ->    de hoeveelheid van creatine kan verminderd zijn met verhoging
                              van de creatinemie en van de creatinurie en dalin van de creatininemie
                              en van de creatininurie.
          -        bij nierpathologie:
                    ->    exponentieel verband tussen aantal niet-functionele nefronen en
                              de serumcreatininewaarde
                    ->    een vermindering van 50% van de functionele nefronen veroorzaakt
                              een geringe stijging van de creatinine ( van 1 naar 2 mg/dl).
                              Bijkomende aantasting van de nefronen (> 50%) leidt tot snelle
                              stijging van de creatinine..
                              =>  serumcreatinine is dus een niet zeer gevoelige parameter en kan
                                        geringe veranderingen van de nierfunctie niet aantonen.
                              =>  daarom creatinineklaring bepalen:
                                        -        kan gemeten worden op grond van de urinaire concentratie van
                                                  creatinine (U creat), het 24-uurs-urinevolume (V) en de
                                                  plasmaconcentratie van creatinine (P creat)
                                                  met de volgende formule:
                                                  ->    creatinineklaring = U creat x V/P creat                                    
                                                  ->    nadeel: 24-uurs-urinecollectie die vervalst kan
                                                            door fouten van de patient
                                        -        kan berekend worden op basis van de plasmaconcentratie
                                                  van creatinine, de leeftijd en het gewicht van de patient
                                                  met de formule:
                                                  ->    berekende creatinineklaring
                                                            = (140-leeftijd) x gewicht (kg) 7.2 x creatininemie in mg/l
                                                            (bij vrouwen x 0.85)

2.    AFNAME
          -        plasmacreatinine: droge buis
          -        urinaire creatinine: 24-uurs-urine
          -        creatinineklaring:
                    *        droge buis
                    *        24-uurs-urinecollectie
          -        plasmacreatinine: droge buis

3.    REFERENTIEWAARDEN
          -        plasmacreatinine:
                    *        mannen:      0.7 - 1.3 mg/dl of 62 - 115  µmol/l
                    *        vrouwen:      0.5 - 1.0 mg/dl of 44 - 88  µmol/l
                    *        kinderen:    0.3 - 1.0 mg/dl of 26 - 88  µmol/l
          -        urinaire creatinine:
                    *        mannen:      1 - 2 g/ 24 uur of 20 - 25 mg/kg/ 24 u
                    *        vrouwen:      0.8 - 1.5 g/ 24 uur of 15 - 20 mg/kg/ 24 u
          -        creatinineklaring:
                    *        mannen:      80 - 120 ml/ min
                    *        vrouwen:      70 - 110 ml/ min
                    *        patienten ouder dan 70 jaar: 50 - 90 ml/ min
          -        plasmacreatine:    O.2 - 0.9 mg/ dl of 15 - 69  µmol/l
          -        urinaire creatine:  2 - 5 mg/ kg/ 24u
          -        verhouding serumcreatine/ serumcreatinine:
                    *        < 5 jaar: > 1
                    *        5 jaar: 1
                    *        6 jaar: 0.4
                    *        16 jaar: 0.1
                                    
-        onderzoek in geval van:
          *        nausea, braken
          *        verwardheid
          *        coma
          *        lumbale pijnen
          *        hematurie
-        patienten behandeld met:
          *        aminoglycosiden
          *        diuretica
          *        ACE-inhibitoren
          *        cisplatine
          *        fenacetine
          *        glafenine
-        patienten met:
          *        hypertensie
          *        diabetes
          *        lupus erythematosus
          *        hyperurikemie
          *        hypercalciemie
          *        urinaire lithiase
          *        pyelonephritis
          *        myeloom
          *        hydronefrose
          *        tumor van de urinewegen

 

 

De voornaamste oorzaken zijn:
-        nierinsufficientie van prerenale oorsprong:
          *        hartdecompensatie
          *        dehydratatie, hypovolemie
          *        toediening diuretica, of hypotensiva
          *        hemorragie
          *        stenose van de arteria renalis
-        nierinsufficientie van renale oorsprong:
          *        aantasting van de glomeruli:
                    -        hypertensie
                    -        diabetes
                    -        amyloïdose
                    -        glomerulonephritis
                    -        lupus erythematosus
                    -        behandeling met ACE-inhibitoren
                    -        afzettingen van IgA (ziekte van Berger)
          *        aantasting van de tubuli:
                    -        acute of chronische pyelonephritis
                    -        lithiase
                    -        myeloom
                    -        hypercalciemie
                    -        hyperurikemie
                    -        necrotische diabetes pappilitis
                    -        toxische stoffen: aminoglycosiden, glafenine, fenacetine, rifampicine,
                              amfotericine B, cisplatine, lood, kwik, fosfor, CCl4
-        postrenale nierinsufficientie:
          *        lithiase
          *        adenoom of kanker aan de prostaat
          *        neoplasie van de blaas
          *        tumor van de uterus (fibroom, adenocarcinoom)
          *        retroperitonale fibrose
 

De voornaamste oorzaken zijn:
-        hemodilutie
-        S.I.A.D.H.
-        ernstige ondervoeding
-        myopathieen

 
 

Statistics

Artikelweergaven (hits) : 2699971

Banners

Het hart klopt in de... is een initiatief om zowel basisreanimatietechnieken als het gebruik van AED toestellen te promoten bij het grote publiek in de Belgische kempen. Voor meer informatie ga naar www.hethartkloptin.be