Skip to content

Home MEDISCHE ANALYSEN HEMATOCRIET
Hematocriet PDF Afdrukken E-mail
WAARVOOR IS DE BEPALING VAN HET HEMATOCRIET NUTTIG?

 

-        aantonen van een toestand van hemodilutie of hemoconcentratie
-        vermoeden van polycythemie (samen met de verhoging van de hemoglobine,
          het aantal rode bloedcellen en van de totale celmassa)
-        diagnose van verschillende vormen van anemie:
          *        het gemiddelde celvolume geeft aan of het om een macrocytaire,
                    normocytaire of microcytaire anemie gaat
          *        de gemiddelde hemoglobineconcentratie in de cellen geeft aan of het om
                    een hypochrome of normochrome anemie gaat

 

WANNEER IS HET HEMATOCRIET VERHOOGD?

 

De voornaamste oorzaken zijn:

-        hemoconcentratie (dehydratie, hypovolemie)
-        primaire of secundaire polycythemie

 

WANNEER IS HET HEMATOCRIET VERLAAGD?

 

  -        aantonen van een toestand van hemodilutie of hemoconcentratie
-        vermoeden van polycythemie (samen met de verhoging van de hemoglobine,
          het aantal rode bloedcellen en van de totale celmassa)
-        diagnose van verschillende vormen van anemie:
          *        het gemiddelde celvolume geeft aan of het om een macrocytaire,
                    normocytaire of microcytaire anemie gaat
          *        de gemiddelde hemoglobineconcentratie in de cellen geeft aan of het om
                    een hypochrome of normochrome anemie gaat

 

FYSIOLOGISCHE GEGEVENS
-        hematocriet is de verhouding van het volume van de gecentrifugeerde
          elementen in het bloed tot het totale volume (in percentage uitgedrukt)
-        hematocriet is in feite een aanduiding van het volume van de rode bloedcellen
          (de leukocyten en de plaatjes nemen een verwaarloosbaar volume in)

AFNAME
-        hematologiebuis (met EDTA)

 

REFERENTIEWAARDEN
-        mannen: 40 - 52%
-        vrouwen: 37 - 47%
-        kinderen: 35 - 40%
-        pasgeborenen: 40 - 60%
      
 
 

Statistics

Artikelweergaven (hits) : 2702680

Banners

Het hart klopt in de... is een initiatief om zowel basisreanimatietechnieken als het gebruik van AED toestellen te promoten bij het grote publiek in de Belgische kempen. Voor meer informatie ga naar www.hethartkloptin.be