Skip to content

Home MEDISCHE ANALYSEN LEUCOCYTOSE
leucocytose PDF Afdrukken E-mail

WANNEER IS HET NUTTIG OM DE LEUCOCYTOSE VAN UW PATIENT TE KENNEN?

 

-        in geval van:  
          *        pyrexie (koorts)
          *        inflammatoire syndromen
          *        abdominale pijnen
          *        dyspnoe
          *        atralgie
          *        lumbalgie
          *        vermagering

-        aantonen leukopenie en behandeling met antibiotica in geval van infectie of
          sepsis

-        differentieel diagnose:
          *        inflammatoire aandoeningen met leukocytose:
                    ->    bacteriele infectie
                    ->    diepe inflammatoire haarden (endocarditis, ...)
                    ->    een necrotiserende of geabcedeerde tumor
          *        inflammatoire aandoeningen zonder leukocytose:
                    ->    auto-immuunaandoeningen
                    ->    periarteriitis
                    ->    een niet-necrotische neoplasie
                    ->    bepaalde infecties (viraal, TBC, ..)

-        in geval van polyglobulie:
          *        bij hoge leukocytose:
                    ->    primaire polyglobulie (ziekte van Vaquez)
          *        normale leukocytose:
                    ->    secundaire polyglobulie
 

WANNEER IS DE LEUCOCYTOSE GEDAALD?

De voornaamste oorzaken zijn:

-        aantasting van het beenmerg:
          *        metastatische infiltratie (mammae, long, colon, maag, prostaat, nier)
          *        myeloom
          *        myelofibrose
          *        leukemie
          *        tekort aan foliumzuur of vitamine B12
          *        toxische factoren:
                    -        bestraling
                    -        chemotherapie
                    -        antibiotica
                    -        analgetica
                    -        schildklierinhibitoren
                    -        colchicine
                    -        goudzouten
                    -        benzeen
-        hypersplenisme:
          *        cirrose
          *        lyfoom
          *        auto-immuunaandoeningen
          *        sarcoidose
          *        malaria
          *        kala-azar
-        infecties:
          *        viraal
          *        tyfoid
          *        brucellose
          *        rickettsiose
-        antistoffen tegen leukocyten:
          *        pyramidon
          *        methyldopa
          *        fenylbutazon
          *        aminopyrine

 

WANNEER IS DE LEUCOCYTOSE GESTEGEN?

 

De voornaamste oorzaken:

-        bacteriele infecties
-        bepaalde virale, parasitaire of mycotische infecties
-        diepe inflammatoire haarden:
          *        endocarditis
          *        osteitis
          *        sinusitis
          *        prostatitis
-        necrotische of geabcedeerde neoplastische aandoeningen
-        inflammatoire aandoeningen:
          *        chronische arthritis
          *        ziekte van Crohn
          *        colitis ulcerosa
-        corticoiden
-        leukemie (acuut of chronisch)
-        primaire polyglobulie (ziekte van Vaquez)
-        stress

 

FYSIOLOGISCHE BASIS VAN DE LEUCOCYTOSE


-        De leukocyten (witte bloedcellen) omvatten polynucleaire neutrofielen,
          lymfocyten, monocyten, eosinofielen en basofielen.
-        worden in het beenmerg aangemaakt en in de milt vernietigd
-        Zij oefenen hun voornaamste functie in de weefsels uit.
-        Hun voornaamste rol is de verdediging van het organisme tegen vreemde
          substanties.
-        verdediging berust op 2 mechanismen:
          *        fagocytose:
                    -> uitgevoerd door neutrofielen, monocyten, eosinofielen en basofielen
          *        aanmaak van antistoffen:
                    ->    door lymfocyten en plasmocyten
-        deze 2 mechanismen zijn nauw met elkaar verbonden:
          *        fagocytose wordt bevorderd door de aanwezigheid van antistoffen
                    op het te fagocyteren antigeen
          *        de productie vanantistoffen vereist soms een voorafgaande
                    fagocytose van het antigeen

AFNAME
-        hematologiebuisje met EDTA
-        om leukocytaire formule te bepalen: bloeduitstrijkje

REFERENTIEWAARDEN
-        kinderen:
          *        geboorte:            9000 - 30000/ mm ³
          *        8 dagen:              5000 - 20000/ mm ³
          *        1 maand:            5000 - 18000/ mm ³
          *        1 jaar:                      5000 - 16000/ mm ³
          *        4 jaar:                      5000 - 15000/ mm ³
          *        4 tot 8 jaar:      5000 - 14000/ mm ³
          *        8 tot 16 jaar:    4500 - 13000/ mm ³
-        volwassenen:            4000 - 10000/ mm ³
-        zwangerschap:
          *        1e trimester:                        5000 - 15000/ mm ³
          *        2e en 3e trimester:      6000 - 16000/ mm ³
          *        post-partum:                        4500 - 12000/ mm ³
-        variaties naargelang de fysieke activiteit:
          *        rust:                                                4000 - 10000/ mm ³
          *        matige inspanning:      4000 - 11000/ mm ³
          *        intense inspanning:    4000 - 15000/ mm ³
-        leukocytaire formule:      
          *        neutrofiele polynucleairen:    40 - 75%
          *        eosinofiele polynucleairen:    1 - 6%
          *        basofiele polynucleairen:        < 1%
          *        lymfocyten:                                              20 - 45%
          *        monocyten:                                              2 - 10%
                                                        
                                                        
                          
 

 

Statistics

Artikelweergaven (hits) : 2705513

Banners

Het hart klopt in de... is een initiatief om zowel basisreanimatietechnieken als het gebruik van AED toestellen te promoten bij het grote publiek in de Belgische kempen. Voor meer informatie ga naar www.hethartkloptin.be