Overslaan en naar de inhoud gaan

Neuroleptica intoxicatie

Neuroleptica intoxicatie

 Active Image

- Mechanisme
- neuroleptica worden gebruikt voor
- psychotische syndromen
- depresieve neurosen
- dementie bij ouderen
- gedragsproblemen bij kinderen
- anti-emetica
- de piek-plasmaspiegels ontstaan gemiddeld na 4 uur
- dystonie treedt op uren tot dagen na ingestie
- akathisia kan ontstaan (gevoel van spanning en rusteloosheid, stress++)
- etiologie
- typische neuroleptica ( difenylpiperidinen en butyrofenonen) hebben
een sterk antagoniserend effect op de dopamine receptoren.
 
Butyrofenonen op de Belgische markt zijn:
- melperonhydrochloride (Buronil)
- droperidol (Dehydrobenzperidol of DHBP)
- pipamperon (Dipiperon)
- benperidol (Frenactil)
- haloperidol (Haldol)
- bromperidol (Impromen)
Difenylpiperidinen op de Belgische markt zijn:
- fluspirileen (Imap)
- pimozide (Orap)
- penfluridol (Semap)
 
- Atypische neuroleptica hebben een zwakker dopaminerg antagonisme
en een matig serotonerg antagonisme.
Op de Belgische markt zijn volgende produkten:
- aripiprazol (Abilify)
- clozapine (Clozapine Sandoz, Leponex)
- risperidon (Risperdal)
- olanzapine (Zyprexa)
- quetiapine (Seroquel)
- beide groepen vertonen een sterk alfa-adrenerg antagonisme

- beide groepen vertonen een anticholinerge activiteit

 

1. kliniek

- overdosis
- toxische effecten zijn meestal mild tot matig. 
- De effecten op het centraal zenuwstelsel zijn dominant
- neurologische effecten
- lijzige spraak
- depressie van het centraal zenuwstelsel
- agitatie
- coma
- stuipen
- extrapyramidale symptomen (dystonie, akathisia)
- cardiovasculaire effecten
- hypotensie
- tachycardie
- verbreed QRS en verlengd QT-interval
- torsade de pointes
- respiratoire effecten
- respiratoire depressie
- gastro-intestinale effecten
- constipatie
- droge mond
- urogenitale effecten
- urineretentie
- hyperthermie
- ophtalmologische effecten
- miosis of mydriasis
- hematologische effecten
- anemie
- agranulocytose (op clozapine)
- maligne neuroleptisch syndroom
- hyperthermie
- skeletale spierrigiditeit
- gedaald bewustzijn

- autonome dysfunctie

 

2. diagnose

- cardiale monitoring en pulseoxymetrie
- labo
- electrolieten
- ureum, creatinine
- glycaemie
- volledig bloedbeeld (complet) in geval van Clozapine overdosis
- urine-analyse:
test voor myoglobine indien maligne neuroleptisch syndroom verwacht wordt.
- toxicologische screening indien vermoeden van inname van andere producten
- quantitatieve bepalingen zijn zelden nuttig
- medische beeldvorming en andere onderzoeken
- EKG
QT-verlenging
QRS verbreding
geleidingsstoornissen
- Rx abdomen:
niet geabsorbeerde fenotiazine is radio-opaque. 

De afwezigheid van dit verschijnsel is echter geen bewijs van niet-inname

 

3. DD

- overdosis tricyclische antidepressiva
- overdosis antihistaminica
- overdosis cocaine
- overdosis amfetamines
- overdosis opiaten
- occult hoofdtrauma
- sepsis

 

4. behandeling

- prehospitaal
- verzamel alle medicamenten, verpakkingen en bijsluiters
en neem deze mee naar het ziekenhuis voor identificatie.
- lok geen braken uit.
- monitor vitale parameters
- ABC
- plaats een IV-lijn
- dien zo nodig zuurstof toe
- spoeddienst
- ABC
- symptomatische behandeling
- decontaminatie
- indien recente inname, dien aktieve kool toe (1 - 2 gr/kg PO)
- hypotensie
- NaCl 0,9% -infuus (bolus)
- trendelenburg
- persisterende hypotensie wordt best behandeld
met norepinefrine (1-2 microgram/kg/min te titreren)
of phenylephrine (40-80 microgram/min te titreren)
- dopamine is meestal van weinig nut omwille van de sterke beta- adrenerge blokkade
- ventriculaire aritmieen
- lidocaine kan soms effectief zijn
1mg/kg IV om de 5-10 min,
3mg/kg max. 
Onderhoudsdosis 2-4 mg/min IV
- vermijd anti-aritmica van klasse 1a
gezien ze een exaberatie kunnen teweeg brengen
van de neuroleptische cardiotoxiciteit
- magnesium in geval van verlengd QT
(magnesiumsulfaat 1-2 gr IV over 5-15 min)
- cardioversie indien de patient hemodynamisch onstabiel is
- dystonieen
- geef diphenhydramine (25 - 50 mg IV (1mg/kg)
- maligne hyperthermie
- mechanische afkoeling
- geef Dantrolene
1-2 mg/kg om de 10min,
10mg/kg max
- geef bromocriptine
2,5 - 10 mg om de 8 u PO
- stuipen
- behandel initieel met diazepam
(5-10mg IV elke 10-15 min)
- phenobarbital voor persisterende stuipen

(10-20 mg/kg IV oplaaddosis)

Voeg een nieuwe reactie toe

Login om te reageren