Overslaan en naar de inhoud gaan

Hemorrhagische shock

HEMORRHAGISCHE SHOCK

Majeur bloedverlies is bij jonge mensen wellicht de meest voorkomende vorm van shock.

Voor de opvang van shock door een trauma, zie ook het apparte hoofdstuk polytraumaopvang

1. Indeling
We kunnen hemorrhagische shock indelen in klassen ngl de kliniek en de hoeveelheid bloedverlies.

Volwassenen
Bij volwassenen kan men vier klassen of stadia onderscheiden van hemorrhagische shock

Klasse 1
Tot 15% van het totale bloedvolume is verloren gegaan.

Symptomen
Beperkte tachycardie
beperkte angst
pols goed voelbaar

Klasse 2
15-30% van het totale bloedvolume is verloren gegaan.
Bij volwassenen is dit 750 - 1000ml

symptomen
Tachycardie
Tachypnee
Zwakke pols
Verhoogde diastolische bloeddruk
Matige angst
Licht verminderde urinaire output

Klasse 3
30-40% verlies
Volw: 1500 - 2000 ml

symptomen
Duidelijke tachycardie
Tachypnee
Bloeddrukdaling
Zwakke pols
Verminderde urinaire output
Bewustzijnsveranderingen
Angst
Verwardheid

Klasse 4
> 40% verlies
Volw: > 2000 ml

symptomen
Tachycardie
Tachypnee
Sterk verminderde urinaire output
Bloeddrukdaling
systolisch
Zeer klein verschil tussen
Systolisch
Diastolisch
Huid
Koud
Bleek
verlengde capillaire refill (>2s)

Bewustzijnsdaling uitgesproken
Verward
Coma

2. Symptomen bij kinderen
Langer normale vitale parameters
Kunnen beter tegen verlies

<25%
Zwak
Tachycard
Moe
Ge rriteerd
Koude klamme huid
Verminderde urinaire output

25-40%
Tachycardie
Bwz daling
Cyanose, bleek, koude huid
Gedaalde capillaire refill
Minimale urinaire output

>40%
Hypotensie
Tachycardie
Bradycardie
Coma
Bleek
Koude huid
Geen urineproductie
Trauma
Trauma
Abdominaal
Lever
Milt
Fracturen
Vaatletsels
Zie ook hoofdstukken ivm polytrauma opvang
Gynecologisch
Gynecologisch
Postpartum nabloeding
Placenta previa
Ectopische zwangerschap
Abortus
Complete
Partieel
Onafwendbaar

Bloedvaten
Aneurysma Abdominale aorta
Mycotisch aneurysma
Tgv endocarditis
Aortogastrische fistel
Arterioveneuse malformaties

locatie vd bloeding:
Thoracaal
Retroperitoneaal
Peritoneaal

Epistaxis
Neusbloeding kan in sommige gevallen shock veroorzaken,
bijvoorbeeld bij gecombineerd gebruik van bloedverdunners (type coumarines).

Gastro-intestinaal
hoge GI bloeding
slokdarm:
slokdarmvarices bij levercirrhose
boerhaeve SS: Scheur id slokdarm
Mallory Weiss SS: Scheurtjes thv de cardia
maagbloeding

lage GI bloeding
tumoren
3. Diagnostische workup
Een snelle diagnostiek is nodig om de oorzaak van het bloedverlies te kunnen bestrijden.

Als ongekende oorzaak
PPA
Maagsonde
Dringend bloed kruisen

Lab
CBC
Kruisproefstaal
Stolling
Electrolyten
Nierfunctie
Serum lactaat
Bloedgassen: pH

Beeldvorming
Echo abdomen FAST: Vrij bloed of niet?
vaginale echografie:
ectopische zwangerschap
viabiliteit foetus
RX Thorax:
hemothorax
AV-malformaties
RX bekken (bij trauma)
CT scan abdomen: bij stabiele patient
Angiografie
indicaties:
Bekkenfractuur
Retroperitoneale bloeding
Lage GI bloeding
Embolisatie mogelijkheid

Peritoneale lavage
10 ml bloed aspireerbaar => laparotomie

Endoscopie
Gastroscopie
Coloscopie
Nasoscopie

Eerste opvang
ABC
Airway management: zo nodig intubatie
100 % O2
Iv lijn
Best 2 lijnen
Grote catheters gebruiken
Agressief opvullen:
3:1 regel
Per liter bloedverlies
3 liter vocht geven

Behandeling op de spoedgevallendienst

Uitsluiten en behandelen thoracale oorzaken van shock
Massieve hemothorax
spanningspneumothorax
pericardtamponade
fladderthorax
open pneumothorax

Stoppen bloedverlies indien mogelijk
Compressie
Bekkenfixatie
plannen laparotomie zo nodig

Regelmatige monitoring vitale parameters
Glasgow coma schaal

hemodynapische parameters:pols, bloeddruk, capillaire refill.

Indeling van de hemodynamische stabiliteit kan gebeuren in functie van de respons op vulling:

1. Snelle goede respons (dwz normalisatie parameters
na eerste bolus van 2-3 liter vocht)
Te verwachten bij <20% bloedverlies
2. Trage respons (dwz stabilisatie maar
geen normalisatie parameters na eerste bolus
van 2-3 liter vocht)
dwz Bloeding blijft aanwezig
Snelle diagnostiek nodig

3. Geen respons (patient blijft hypotens ondanks vulling)
Extreem bloedverlies
Indicatie dringende
Chirurgie
Angiografie

Snelle bloedtransfusie
Best gekruisd bloed: Binnen 1h beschikbaar
Ongekruisd type specifiek: Binnen 10-15 min beschikbaar
Ongekruisd O negatief:
Zo nodig ook O positief
Best niet bij jonge vrouwen
Best verwarmde toedieningen: 39 °C
Op indicatie:
Bloedplaatjes (Thrombocyten)
Stollingsfactoren (Fresh Frozen Plasma)

Monitoring vd urinaire output
plaatsen blaascatheter met meetbakje
elk uur noteren urinedebiet
tracht urinedebiet te houden boven:
bij volwassenen: 50ml/h
kinderen: 1 ml/kg/h
kleine kinderen: 2 ml/kg/h
Seriele bloedname

Seriele bloedname
Bloedgassen via arteriele lijn
serum lactaat
hematocriet

Voeg een nieuwe reactie toe

Login om te reageren