Overslaan en naar de inhoud gaan

Reanimatie kind

REANIMATIE KINDEREN

 Active Image

 

1. Kliniek

1.       NORMALE WAARDEN VITALE PARAMETERS KINDEREN
1.1.     LEEFTIJD < 6 MAANDEN
          -    gewicht:                  2-6 kg
          -    pols:                       125 /min
          -    bloeddruk:               60 +/- 10  mmHg
          -    ademfrequentie:       40 +/- 10  /min    
          -    urinaire output:         2 ml/kg/h
 
1.2.     LEEFTIJD 6 MAANDEN - 1 JAAR
          -    gewicht:                  8-10 kg
          -    pols:                       125-130 /min
          -    bloeddruk:               90-100 +/- 30  mmHg
          -    ademfrequentie:       40 +/- 10  /min    
          -    urinaire output:         1.5 ml/kg/h
 
1.3.     LEEFTIJD 2 JAAR
          -    gewicht:                  13 kg
          -    pols:                       100 +/- 25  /min
          -    bloeddruk:               100 +/- 25  mmHg
          -    ademfrequentie:       28 +/- 4  /min 
          -    urinaire output:         1 ml/kg/h
 
1.4.     LEEFTIJD 5 JAAR
          -    gewicht:                  20 kg
          -    pols:                       100 +/- 20  /min
          -    bloeddruk:               100 mmHg
          -    ademfrequentie:       27 +/- 6  /min 
          -    urinaire output:         0.5 ml/kg/h
 
1.5.     LEEFTIJD 10 JAAR
          -    gewicht:                  35 kg
          -    pols:                       75 /min
          -    bloeddruk:               112 +/- 20  mmHg
          -    ademfrequentie:       20 +/-   /min  
          
2.       RESPIRATOIR FALEN
          -    tachypnoe
          -    prearrest trage onregelamtige AH
          -    cyanose
          -    BWZ veranderingen
          -    gebruik secundaire AH spieren
          -    zwakke reflexen, bv. hoest
 
3.       CARDIOPULMONALE ARREST
 
4.       SHOCK
4.1.     VROEG STADIUM
          -    capillaire refill vertraagd => > 2 seconden
          -    vitale parameters nog goed => door compensatie
          -    tachycardie
          -    septische shock:     huid: warm/ droog
 
4.2.     LAAT STADIUM
          -    vitale parameters slecht:
               *    hartslag:        tachycard
                                        prearrest bradycard
               *    ademhaling:   tachypnoe
               *    lage bloeddruk
               *    bewustzijnsdaling
          -    urinaire output gedaald
          -    koorts bij septische shock

 

 

 

2. Oorzaken

1.  A + B: RESPIRATOIR
-    obstructie:
     *    bovenste luchtwegen:
          -    pseudokroep
          -    epiglottitis
          -    abces:     peritonsillair
                              retrofaryngeaal
          -    aspiratie vreemd lichaam
          -    tracheïtis
          -    congenitale afwijkingen
     *    onderste luchtwegen:
          -    asthma
          -    pneumonie
          -    bronchiolitis
          -    aspiratie vreemd lichaam
          -    cystische fibrose
-    trauma
-    verdrinking
 
2.  C: CIRCULATIE
-    hypovolemie:
     *    trauma:
          -    brandwonden
          -    bloeding
     *    diarree
     *    braken
-    cardiovasculair:
     *    myocarditis
     *    pericarditis
     *    ritmestoornissen
     *    chronisch hartfalen
 
3.  INFECTIEUS
-    sepsis
-    meningitis
-    gastro-enteritis
-    peritonitis
 
4.  NEUROGEEN
-    hematoom:
     *    epiduraal
     *    subduraal
-    status epilepticus
 
5.  METABOOL
-    elektrolytenstoornissen:
     *    natrium:   hypernatriëmie
     *    kalium:     hypo-/ hypernatriëmie
-    hypoglycemie
-    acidose
 
6.  TOXICOLOGISCH
-    CO intoxicatie
-    cardiotoxiciteit
 

7.  SUDDEN INFANT DEATH SYNDROME  

 

3. Diagnostiek

1.  ABCDE
->  zie therapie, eerste opvang
 
2.  LABO
-    perifere glucosemeting
-    CBC
-    elektrolieten
-    toxicologie
-    bij sepsis
     *    urine
     *    bloedculturen
     *    eventuele lumbale punctie
 
3.  BEELDVORMING
-    RX thorax
-    bij trauma:
     *    RX CWK
     *    RX bekken
     *    RX hoofd
-    CT schedel
-    echocardio
 

4.  ECG

 

4. Eerste opvang: ABCDE

 

 

A: AIRWAY: Vrijwaar de luchtweg
 
  Verwijder
-    secreties:
          ->  aspiratietoestel
          ->  met zakdoek, kledij, ...
-    bloed
-    vreemd voorwerp
 
  Manipulaties
-    hyperstrekking
-    kinlicht
-    kaaklift
 
  Maskerbeademing, eventueel mayo canule
-    enkel als onbewust
 
-    verschillen tov volwassenen:
     ->  best niet omgekeerd inbrengen      ->  beschadiging gehemelte
     ->  eventueel laryngoscoop gebruiken
 
  Zo nodig intubatie
     RAPID SEQUENCE INTUBATIE KIND
 
1.  PREOXYGENATIE
 
2.  IV LIJN
 
3.  PRE-INDUCTIE KIND
     => 3 minuten voor inductie:
     ->  ATROPINE:
          -    indicaties:     
               *    crush inductie kindren < 5 jaar
               *    crush inductie met Ketamine
          -    doel:
               *    vermijden bradycardie
               *    vermijden oversalivatie
          -    posologie:
               *    0,02 mg/ kg met minstens 0,1 mg
                    ->  indien gewicht > 20 kg:
                         - onverdund 0,5 mg/ml = 1 amp
                              ->  0,4 ml/ 10 kg
                                        *    bv. bij 25 kg -> 1 ml (1 amp) onverdund
                                        *    bv. bij 50 kg -> 2 ml (2 amp) onverdund
                    ->  indien gewicht < 20 kg:
                         -    best 1 amp (1 ml) verdunnen tot 10 ml = 0,05 mg/ml
                              ->  0,4 ml/ kg
                                        *    bv. bij 5 kg -> 2 ml verdund
                                        *    bv. bij 10 kg -> 4 ml verdund
          -    merknaam:
               *    STELLATROPINE
                    => 0,5 mg/ 1 ml (meestal gebruikt)
                    => 0,25 mg/ 1 ml
                    => 1 mg/ 1 ml
     ->  FENTANYL:
          -    vormen:
               *    steeds 0,05 mg/ml:
                    -    amp 2 ml -> 0,1 mg
                    -    amp 10 ml -> 0,5 mg
          -    posologie:
               *    0,001 - 0,003 mg/ kg IV:     
                    ->  indien gewicht > 20 kg:
                         -    onverdund:
                              *    bv. bij 100 kg -> 0,1 - 0,3 mg = 2-6 ml onverdund
                              *    bv. bij 50 kg   -> 0,05 - 0,15 mg = 1-3 ml onverdund
                              *    bv. bij 25 kg   -> 0,025 - 0,075 mg = 
                                   0,5 -1,5 ml onverdund
                    ->  indien gewicht < 20 kg:
                         -    best aanlengen tot 20 ml
                              *    bv. 10 kg -> 2-6 ml verdunde oplossing
          -    tegenindicatie:
               *    hypotensie bij hypovolemie
     ->  LIDOCAÏNE
          -    bij hoofdtrauma
          -    dosis IV = 1 mg/ kg IV:
               *    XYLOCARD (= 2%)
                    ->  1 amp = 100 mg in 5 ml
                    ->  1 ml = 20 mg:
                         -    onverdund:
                              *    bv. 100 kg     -> 5 ml     = 1 amp xylocard
                                                                      = 1/4 flesje xylo 2%
                              *    bv. 50 kg       -> 2.5 ml
                              *    bv. 20 kg       -> 1 ml
                              *    10 kg            ->  0,5 ml
               *    XYLOCAÏNE 1% 
                    ->  1 ml = 10 mg:
                         -    aantal ml verdubbelen
     ->  CURARISATIE
          -    succinylcholine (MYOPLEGINE)
               ->  geen preïnductie nodig
          -    vecuronium (NORCURON)
               ->  bestaat in poeder flacons van 4 en 10 mg
               ->  preinductie:
                    *    volwassenen: 1 mg IV (0,5 ml uit ampule van 10 mg)
                    *    kinderen:  0,01 mg/kg, max 1 mg:
                                        best 1 mg (0,5 ml van amp. van                                         10 mg) aanlengen tot 10 ml 
                                              => 1 ml verdund/ 10 kg
                                              => 1 ml = 0,1 mg
                                             
 
  Cricothyroitomie
-    zelden of nooit < 11 jaar
 
-    naaldcricotomie heeft voorkeur voor tijdelijke opvang

 

B: BREATHING (ademhaling)

1.  FREQUENTIE AH
-    40-60 / min -> baby
-    20 / min -> ouder kind
 
2.  PULSE OXIMETRIE
 
3.  TEKENEN VAN ADEMNOOD
-    kreunen
-    neusvleugelademen
-    thoraxexpansies
-    gebruik secundaire ademhalingsspieren
-    retracties
-    primaire ademhalingsspieren
     (buikbewegingen)
-    cyanose
 
4.  AUSCULTATIE
-    wheezing
-    reutels
-    verminderde ademgeluiden

 

C: CIRCULATIE

-    pols -> frequency?
 
-    bloeddruk -> bij kinderen = 90 mmHg + (leeftijd x 2)
 
-    capillaire refill -> vertraagd   ->  > 2  seconden => slechte perfusie
 
-    huid: cyanose, bleek

 

D: DISABILITY (neurologie)

-    bewustzijn
 
-    neurologische uitval
 
-    perifere glucose aan bed

 

E: EXPOSURE / ENVIRONMENT

1.  OMGEVINGSFACTOREN
-    ingestie:
          *    medicatie
          *    drugs
          *    caustische stoffen
-    afkoeling
 
2.  HETERO-ANAMNESE
-    wie?:
          *    omstaanders
          *    ouders
          *    kinderopvang
          *    huisarts
-    AMPLE:
          *    A:  Allergie
          *    B:  Medicatie
          *    P:  Past illness
          *    L:  Last meal
                    -    tijdstip
                    -    aard voedsel
                    -    laatste drankinname
          *    E:  Event
                    -    onstaan:   plots <--> traag
                                        aanleiding
 
3.  VERMIJD AFKOELING PATIENT
-    dekens
-    warme lamp
-    verwarming kamer

 

Monitoring

-    cardiaal
 
-    pulse oximetrie
 
-    bloeddruk

 

IV lijn

Indien geen gewone perifere intraveneuse toegangsweg mogelijk is:
 
-    pasgeborene ->   v. umbilica
 
-    v. saphena sectie
 
-    of intra-osseus

 

Snel transport

-    geen uitstel
 
-    verwittig telefonisch

 

5. Verdere therapie

1.  IDEM ABCDE
-    nog niet geïntubeerd?
     ->  overweeg intubatie
-    reeds geïntubeerd?
     ->  controleer positie tube
 
2.  IV LIJN
-    eventueel 2e lijn
-    + staal kruisproef + bloedname
 
3.  CORRIGEER HYPOVOLEMIE
-    fysiologische oplossing: bolus 10 ml/ kg, herhaal indien nodig
-    overweeg bloedtransfusie
     ->  bestel bloed ->    ongekruisd 0 neg/ gekruisd
 
4.  VASOPRESSOREN/ INOTROPICA
-    epinefrine:
     ->  bij reanimatie:     ->  eerste dosis: 0.25 mg
                                   ->  herhalingsdossisen: 0.5 mg
-    dopamine
-    dobutamine   
 
5.  BEHANDEL RITMESTOORNISSEN
-    Cordarone (5 mg/kg)
     ->  hartstilstand: snel IV
     ->  breed complex tachycardie: traag over 20 min
-    Lidocaïne IV of via tube:
     ->  bolus:
               -    IV: 1 mg/kg:
                    *    XYLOCAÏNE 2%: 1ml = 20 mg
                         ->  volwassene: onverdund:
                              bv. 100 kg -> 5 ml    = 1 amp xylocard
                                                            = 1/4 flesje xylo 2%
                         ->  kind < 20 kg:
                              aanlengen 1 ml tot 20 ml
                              ->  dan 1 ml = 1 mg -> 1 ml/kg
                    *    XYLOCAÏNE 1%:
                         -> dubbel aantal ml
               -    in tube:
                    => dosis x 3
     ->  onderhoudsdosis IV:
               -    20 ùg/kg/min
                    bv. 100 kg     =   3000 mg/24h
                         50 kg       =   1500 mg/24h
                         20 kg       =   600 mg/24h
                         10 kg       =   300 mg/24h
     ->  niet samen met cordarone
-    Adenosine (ADENOCOR)
     ->  kind:
               -    eerste dosis:      0,1 mg/kg snel IV)
               -    herhaaldoses:     na 2 min
                                             0,2 mg/kg snel IV

Voeg een nieuwe reactie toe

Login om te reageren