Overslaan en naar de inhoud gaan

Reanimatie neonatus

REANIMATIE NEONATI

 Active Image

 

 

 

1. Oorzaken

Incidentie neonatale nood:
->  6% van alle pasgeborenen
->  60% indien prematuur en < 1500 g
 
1.  RISICOFACTOREN
-    hoog risico zwangschap:
     *    prematuriteit
     *    eerdere problemen bij bevallingen:
          ->  reeds perinataal overlijden gehad
          ->  afwijkingen eerdere kinderen:
               -    retardatie
               -    misvormingen
     *    zwangerschapshypertensie
     *    diabetes
     *    langdurig gescheurde vliezen
     *    infectie:    chorioamnionitis
     *    abruptio placentae
     *    placenta previa
     *    bevalling met aangezicht eerst
     *    trauma
     *    misbruik chemikaliën
-    meconiumaspiratie:
     *    wijst op intrauteriene nood
     *    10-20% van bevallingen:
          ->  fetale risicofactoren:
               -    meerlingenzwangerschap
               -    meconiumhoudend vruchtwater
               -    prematuriteit
               -    congenitale afwijkingen
     *    meconiumaspiratie syndroom:
          ->  ontstaat in 2 - 5 % van de aspiraties
          ->  mortaliteit 40%
 
2.  OORZAKELIJKE AANDOENINGEN
-    direct postpartum:
     *    aspiratie:
          ->  meconium
          ->  vruchtwater
     *    hypoxie
     *    hypovolemie
     *    metabool:
          ->  acidose
          ->  hypoglycemie
     *    hypothermie
     *    infectie
     *    congenitale afwijkingen
-    latere oorzaken:
     *    infectie
     *    dehydratatie
     *    anemie
     *    trauma
     *    metabole aandoening:
          ->  elektrolytenstoornissen
          ->  aangeboren metabole aandoening
     *    congenitale hartafwijking

 

 

 

2. Diagnostiek

1.  LICHAMELIJK ONDERZOEK
-    maak luchtweg vrij en evalueer ademhaling:
     ->  hypoventilatie tot apnoe:
               *    ademgeluiden & ademhaling
               *    retracties
               *    frequentie: nl 60/min
     ->  stridor
-    tonusdaling
-    instabiele temperaturen
-    cardiaal nazicht:
     ->  harttonen, geruis?
     ->  perifere pulsaties
     ->  grootte lever
     ->  bloeddruk in onderste ledematen
     ->  huidperfusie, capillaire refill
-    shock:
     ->  bewustzijnsdaling
     ->  ademnood:
               *    kreunen
               *    tachypnoe
               *    bradypnoe
     ->  hemodynamisch falen:
               *    tachycardie: > 180/ min
               *    bradycardie: < 100 a 120/min
               *    hypotensie: BDS < 60
               *    zwakke pulsaties
               *    capillaire refill vertraagd > 2 seconden
               *    huid:   bleek of cyanotisch
                              koud
                              gevlekt of grauw
     ->  lage Apgar score
               
 
2.  LABO
-    perifere glucose aan bed
-    bij reanimatie:     
               *    CBC en elektrolieten
               *    culturen bloed en urine
 
3.  OP INDICATIE
-    RX thorax:     bij duidelijke ademnood
                         congenitale hartafwijking
-    echocardio
-    CT/ MRI
-    lumbaalpunctie

 

 

 

3. Eerste opvang

1.  WARM HOUDEN
-    afdrogen en warme omgeving
 
2.  POSITIONERING
-    op rug met hoofd licht achterover: rolletje 2,5 cm onder schouders
 
3.  AFZUIGEN VOCHT ADEMWEG
-    met peertje of spuitje: eerst in de mond, dan in de neus
-    diepe aspiratie is niet nodig: risico vagale reactie (bradycardie, apnoe)
-    stimuleren van het kind bij zwakke ademhaling   ->  wrijven over rug
                                                                           ->  slaan op voetzool     
 
4.  100% ZUURSTOF
-    zuurstofintoxicatie is geen hoofdprobleem
 
5.  BEADEMING
-    indicaties:
     *    onvoldoende adembewegingen tot apnoe
     *    centrale cyanose ondanks O2
     *    hartslag: < 100/ min
-    werkwijze:
     *    snelle beademing: 40-60x/min
     *    soms hoge drukken nodig: tot 70 cm H2O:
               ->  soms nodig overdrukklep te blokkeren, best dan
                    drukmeter gebruiken
     *    herevalueer na 30 seconden:
          -    pols > 100/ min: stop beademing
          -    pols > 60 maar < 100/ min: controleer efficiëntie beademing en
               continueer
          -    pols < 60/ min:   start hartmassage: 120/ min              
                                        zoek andere oorzaak
-    intubatie:
     *    indicaties:     
          -    maskerbeademing onvoldoende
          -    langdurende beademing nodig
          -    gekende hernia diafragmatica
          -    bij meconiumaspiratie:
                    ->  goede suctie: eerst mond, keel, dan neus
                    ->  als dik meconium: intubeer onmiddellijk:
                                                            *    alvorens stimulatie
                                                            *    aspireer via
                                                                 tube alvorens stimulatie
     *    welke laryngoscoop: rechte bladen: Miller 0 of 1
     *    welke tube?
          -    prematuur:     
                    ->  < 28 weken of < 1 kg => 2,5 mm
                    ->  28 - 34 weken of 1-2 kg => 3 mm
                    ->  34-38 weken of 2-3 kg => 3,5 mm
          -    > 38 weken en/ of > 3 kg: 3,5 - 4 mm
-    tensie pneumothorax?
     *    bij snelle achteruitgang!
     *    behandeling:
          ->  naaldje in intercostaal 2 midclaviculair
          ->  best vlindernaaldje: vind met 3-wegkraantje en met spuitje
 
6.  IV LIJN
-    best is catheter in v. umbilicalis:
     alternatieven: tube
                         maagsonde
                         botnaald

 

 

 

4. therapie op spoed

1.  OPWARMEN KIND
-    best onder lamp en/ of dekens
 
2.  RITMESTOORNISSEN
-    Cordarone:
     ->  5 mg/kg:  hartstilstand: snel IV
                         breed complex tachycardie (traag over 20')
-    Lidocaïne IV of via tube:
     ->  bolus: 1mg/ kg IV (bij kind idem als volwassene)
          *    XYLOCAÏNE 2% (1ml = 20mg) => aanlengen 1ml tot 20ml
                                                            => dan 1ml = 1 mg
                                                            => 1ml per kg
          *    dosis x 3 in tube
     ->  onderhoudsdosis IV (bij kind idem als volwassene)
          *    20 µg/kg/min
     ->  niet samen met Cordarone
-    Adenosine (ADENOCOR)
     ->  kind:   -    eerste dosis: 0,1 mg/kg snel IV
                    -    herhaaldoses: na 2 min => 0,2 mg/kg snel IV     
-    Atropine:  0,02 mg/kg IV => min 0,1 mg
 
3.  INOTROPICA
-    Epinefrine:
     *    wanneer?
          => als ondanks goede beademing => hartmassage nodig > 30 sec
                                                            => pols < 80 /min
     *    hoeveel?
          => hartstilstand =>  0,01 mg/kg/dosis IV
               ( hoe onthouden: 1 mg/ 100 kg)
-    Dopamine:
     *    indicaties:
               -    langdurige reanimatie
               -    shock
     *    posologie:
               -    spuitpomp:
                    *    begin met 5 µg/kg/min
                    *    tot 20 µg/kg/min
 
4.  CARDIOPROTECTIE
-    Calciumchloride: over 10min: 20 mg/kg/dosis bij kind
-    Magnesium (MgSO4): 25-50 mg/kg over 10 min
 
5.  BIJ HYPOGLYCEMIE
-    Glucose:
     *    indicatie:
               -    prematuur => glucose < 25 mg/dl
               -    A terme kind =>  glucose < 35 mg/dl
     *    posologie:
               -    traag IV over 2 min =>   0,5 - 1g/kg/dosis:     
                    bij 10% oplossing: 2 - 4 ml/kg
-    Glucagon:
     *    indicatie:
               -    geen IV toegangsweg mogelijk
     *    posologie:
               -    kind    => SC, IM, IV     => 0,1 mg/kg
               -    max 1 mg (= dosis volwassene)                   
 
6.  NATRIUM BICARBONAAT
-    indicatie:
               -    langdurige reanimatie of bewezen metabole acidose
-    posologie:
               -    traag IV over 2 min: 4,2% oplossing (1-2 mEq/kg)
 
7.  HYPOVOLEMIE
-    fysiologische oplossing:
     *    posologie: bolus: 10 ml/kg
-    overweeg:
     *    plasma expanders
     *    bloedtransfusie:
          ->  kruisproef op bloed moeder
          ->  best O negatief
 
8.  PIJNSTILLING
-    Fentanyl:  minimum: 1-2 µg/kg/dosis
                    maximum: 4 mg/kg/dosis
-    Morfine:    0,1-0,2 mg/kg/dosis
 
9.  NALOXONE (NARCAN)
-    Wanneer?
     => ademdepressie kind door intoxicatie heroïne moeder
-    Hoeveel?
     => 0,1 mg/kg: IV/ endotracheaal
-    Nadeel:
     => baby kan delirium doen, eventueel met stuipen
 
10. PLANNEN OPNAME
-    prematurenafdeling: surfactant therapie
-    neonatale ICU: eventueel transfert aanvragen ontvangende ziekenhuis

Voeg een nieuwe reactie toe

Login om te reageren