Overslaan en naar de inhoud gaan

Koorts bij kinderen

Active Image

 Active Image

 

1. Kliniek

1.  KOORTS
-    in 20% geen duidelijke oorzaak
-    indien > 42°C => meestal geen infectie
-    antipyretica kunnen vals beeld geven
-    definitie:   -    rectaal >/= 38°C
                    -    oraal of tympaan: 0,6-1 °C lager
                    -    < 6 maanden (tympaan niet nauwkeurig)
 
2.  TOXICITEIT
-    lethargisch (zwak huilen)
-    gedaalde perfusie
-    ventilatie:  hyperventilatie
                    hypoventilatie
-    voedingsproblemen
-    rash: purpura, petechiën
 
3.  KOORTSSTUIPEN
 
LET OP!!!!
Zware infecties kunnen voorkomen zonder koorts

 

2. Oorzaken

1.  INFECTIE
-    bacterieel:
     *    verminderd sinds vaccinatie:     haemofilus influenza type B
                                                       pneumococcen
     *    abcessen
-    viraal:
     *    rode huiduitslag:
          ->  varicella:   windpokken
          ->  roseola:    wegdrukbare rode vlekjes
                              oorzaken: -    na vaccinatie tegen pokken
                                             -    viraal (6de ziekte)
                                             -    bacterieel:     syfilis
                                                                      tyfus
          ->  rubella:     rode hond
-    respiratoir:
     *    valse kroep:   paramyxovirus
     *    epiglottitis:    bacterieel
     *    bronchiolitis:  RSV
     *    pneumonie:   bacterieel
     *    empyeem
-    cardiaal:
     *    purulente pericarditis
     *    endocarditis
     *    myocarditis
-    urinewegen:
     *    cystitis
     *    pyelonefritis
-    gastro-intestinaal:
     *    bacteriële diarree
     *    appendicitis
     *    hepatitis
-    ledematen:
     *    osteomyelitis
     *    septische arthritis
     *    cellulitis
 
2.  INTUSSEPTIE
 
3.  VACCINATIEREACTIE
 
4.  ZIEKTE VAN KAWASAKI
 
5.  HITTESLAG
 
6.  FAMILIALE DYSAUTONOMIA
 
7.  THYREOTOXICOSE
 
8.  COLLAGENE VAATZIEKTEN
 
9.  VASCULITIS
 
10. RHEUMATISCHE KOORTS
 
11. MALIGNITEIT
 

12. MEDICATIE GEÎNDUCEERD

 

3. Diagnostiek

1.  ANAMNESE
 
2.  LABO
-    CBC
-    urine:
     *    bij alle jongens:   < 6 maanden
                                   < 12 maanden: indien circumcisie gehad
     *    bij alle meisjes:   < 2 jaar
-    bloedcultuur
-    stoelgangscultuur: bij diarree
-    lumbaal punctie: 0 - 28 dagen oud: bij toxisch uiterlijk
                              ouder: ook bij niet toxisch uiterlijk
 
3.  RX THORAX
-    pneumonie

 

4. Therapie

1.       EERSTE OPVANG
          -    ABC
          -    koortswerend:     afkoelen
                                        antipyretica
 
2.       E.R.
2.1      < 28 dagen oud
          -    alle onderzoeken
          -    opname
          -    antibiotica: cefotaxime/ ampicilline
 
2.2      28 - 90 dagen oud
          -    welke onderzoeken?
               *    culturen: bloed/ urine
               *    lumbaalpunctie (wel indien empirisch antibiotica)
          -    empirisch antibiotica: ceftriaxone
          -    opnamecriteria:
               *    chronische pathologie
               *    eerdere hospitalisaties
               *    prematuriteit
               *    antibioticatherapie
               *    niet betrouwbaar: te ver van ziekenhuis/ niet begrijpen ernst
               *    focale infectie: behalve otitis media
               *    afwijkende vitale parameters: toxisch/ dehydratatie
               *    afwijkende labowaarden:
                    ->  bloed: WBC > 15 000
                    ->  urine:  gramkleuring negatief
                                   leucocyten > 5/ veld
                    ->  microscopie stoelgang: leucocyten > 5/ veld
                    ->  lumbaalpunctie:  leucocyten > 8/ mm³
                                                  gramkleuring positief
 
2.3      3 maanden - 3 jaar oud
          -    niet toxisch:
               *    < 39°C:    -    meestal geen antibiotica, indien toch nodig
                                        => cefalosporine/ ceftriaxone
                                   -    antipyretica
               *    > 39°C en/of WBC > 15 000:
                                   -    empirisch antibiotica na culturen
                                   -    vooral indien niet gevaccineerd
          -    agressief AB indien:
               *    immunogecompromiteerd
               *    petechiën/ purpura

Voeg een nieuwe reactie toe

Login om te reageren