Overslaan en naar de inhoud gaan

Angor

Active Image

 

Coronair vaatleiden

= vernauwing van coronairen
 
- atherosclerose: loskomen van een plaque, thrombose
- spasmen: geinduceerd (amfetamines of cocaine) of niet geinduceerd (Prins Metal Angina)
- arteritis: lupus, ziekte van Takayasu, Ziekte van Kawasaki, rheumatoide arthritis
- structureel: bestralingsfibrose, aneurysma, vaatverwijdingen (ectasieën)
 

Hypoxie thv hart

- anemie (Hb < 8 gr/dl)
- hypotensie voor verlengde duur
- CO intoxicatie
- Thyroid storm
- gasemboli in de coronairen
 

 Risicofactoren

- hypercholesterolaemie
- diabetes mellitus
- hypertensie
- roken
- familiale belasting (eerste graad, AMI < 55 jaar)
- Man > 55 jaar
- vrouw postmenopauzaal
 
 

Thoraxpijn

- dit is het meest frequente symptoom
- ervaren als substernale druk
- zwaartegevoel
- beklemmend
- branden gevoel
- uitstraling naar de armen, schouders, rug, nek en/of kaak
- typische houding: vuist op de borstkas
 

Geassocieerde ss

- dyspnee
- syncope
- vermoeidheid
- zweten
- nausea, braken
- soms bij L.O.: S3 of S4, hoge bloeddruk, mitralisinsufficientie, zwakke perifere pols
 

Equivalenten zonder thoraxpijn

- buikpijn
- syncope
- zweten
- nausea, ev braken
- zwakte
 

Uitlokkende factoren

- eten
- koude
- stress
- inspanning
 

Duur ss

- indien 30 minuten of meer, denk dan aan AMI of niet-cardiale oorzaak
 

Beïnvloedende factoren

- geen invloed van ademhaling of houding
- soms beter met rust en nitroglycerine
 

Wanneer instabiel?

- optreden van nieuwe symptomen
- ook aanwezigheid van symptomen bij rust
- verandering in een gekend patroon van angor
 
 

Anamnese

- is angor stabiel?; dwz enkel bij inspanning of koude en spontaan verdwijnend > 30min
- is angor instabiel?
 
ECG
- in 50% normaal tracé
- steeds vergelijken met vroegere ECG's
- ST segment veranderingen: suggestief voor instabiele angor, 1mm onder de basislijn ter hoogte van 80 msec van het J-punt
- Diferentiaaldiagnose met andere oorzaken:
- pericarditis: eerst diffuse ST-elevaties, gevolgd door T-inversies en PR-depressie
- longembolen: overklaarbare tachycardie, patroon S1, Q3, T3
 

Lab

- hartenzymes zijn niet gestegen
 

RX thorax

- meestal normaal
- soms cardiomegalie (congestief hartfalen, suggestief voor instabiele angor)
- pneumonie
 
Stress testen
= lichamelijke stress-test (vb fietsproef)
= standaard voor definitieve diagnosestelling (stabiel of instabiel)
 
- prognostische factoren
- cardiale ischaemie: ST-daling in 3 opeenvolgende hartslagen, 1 mm onder basislijn, 80 msec na J-punt en minstens 2 nabije afleidingen
- snelle reactie: binnen de 3 minuten is eerder onstabiel, geeft slechtere prognose
- trage reactie: na meer dan 6 minuten geeft een goede prognose
- metingen:
- met alleen ECG: sensitiviteit 68%, specificiteit 77%
- met ECG en echocardio: sensitiviteit 85%, specificiteit 77%
- met nucleaire scan (Thallium-201, Technetium Tc-99m): sensit. 87%, specif. 64%
 

4. DD

- cardiovasculair
- angina pectoris
- AMI
- pericarditis
- mitralisklep prolaps
- aortadissectie
- longen
- pneumothorax
- longembolen
- gastro intestinaal
- oesofagaal (spasme, ruptuur, oesofagitis, reflux)
- maagulcera
- angststoornis
 
 
Eerste opvang
- ABC, IV lijn, O2
- Monitoring, ECG ter plaatse
- Aspirine 160 - 500 mg (contra-indicatie = allergie)
- Nitroglycerine SL (1 spray = 0,4 mg)
- contra-indicaties:
- BDS < 90-100 mm Hg
- op ECG tekenen van rechterventrikel AMI
- Viagra-inname
- indien geen verbetering na 3 doses: waarschijnlijk echt AMI of niet cardiaal
- Morfine: (1 amp = 10 mg)
- posologie: IV 2 mg, evtl te herhalen, SC 2-10 mg
- contra-indicaties: BD < 90 mm Hg, reeds AH-depressie
 

Spoeddienst

- anti-anginosa
- indicaties: angina pectoris, linkerhartfalen (vb longoedeem), hypertensieve crisis
- contra-indicaties: hypotensie, shock, rechterventrikel infarct, Viagra-inname
- welke producten?
- Nitraten SL
- Nitrolingual : 1 dosis spray = 0,4 mg
- Cedocard: 1co = 5, 10, 20 of 40 mg, meestal echter 5 mg
- opm: indien niet beter na 3X dosis: denk aan AMI, onstabiele angor of niet cardiale oorzaak
- Nitraten IV
- Cedocard: 1 amp = 10 mg/10 ml
- Molsidomine
- Corvaton: 1 amp = 20 mg/10ml
- zo nodig aanpassen thuismedicatie:
- B-blokker starten of dosage veranderen.
- Contra-indicaties: hypotensie, Bradyarrhytmie, obstructief longlijden
-Bij  instabiele angor: thrombolytica IV
- altijd eerst Heparine en Aspirine
- combineren met thrombolytica.  Welke producten?
- Tirofiban (Aggrastat)
- eerste 30 min 0,4mg/kg/min
- dan 48 tot 108 uur 0,1 microgram/kg/min
- vormen: flacon van 12,5mg/50ml of prefabinfuus van 12,5mg/250 ml
- Abciximab (Reopro)
- Bolus van 0,25mg/kg

- 1 amp = 10 mg

 

REFERENTIES:

 

 • Hillis LD, Braunwald E. Coronary-artery spasm. N Engl J Med 1978; 299:695.
 • Ganz P, Abben RP, Barry WH. Dynamic variations in resistance of coronary arterial narrowings in angina pectoris at rest. Am J Cardiol 1987; 59:66.
 • Foreman RD. Mechanisms of cardiac pain. Annu Rev Physiol 1999; 61:143.
 • Benson CJ, Eckert SP, McCleskey EW. Acid-evoked currents in cardiac sensory neurons: A possible mediator of myocardial ischemic sensation. Circ Res 1999; 84:921.
 • Longhurst JC, Tjen-A-Looi SC, Fu LW. Cardiac sympathetic afferent activation provoked by myocardial ischemia and reperfusion. Mechanisms and reflexes. Ann N Y Acad Sci 2001; 940:74.
 • Fu LW, Longhurst JC. Interactions between histamine and bradykinin in stimulation of ischaemically sensitive cardiac afferents in felines. J Physiol 2005; 565:1007.
 • Fu LW, Longhurst JC. Activated platelets contribute to stimulation of cardiac afferents during ischaemia in cats: role of 5-HT(3) receptors. J Physiol 2002; 544:897.
 • Fu LW, Guo ZL, Longhurst JC. Undiscovered role of endogenous thromboxane A2 in activation of cardiac sympathetic afferents during ischaemia. J Physiol 2008; 586:3287.
 • Sylvén C, Beermann B, Jonzon B, Brandt R. Angina pectoris-like pain provoked by intravenous adenosine in healthy volunteers. Br Med J (Clin Res Ed) 1986; 293:227.
 • Lagerqvist B, Sylvén C, Beermann B, et al. Intracoronary adenosine causes angina pectoris like pain--an inquiry into the nature of visceral pain. Cardiovasc Res 1990; 24:609.
 • Gaspardone A, Crea F, Tomai F, et al. Muscular and cardiac adenosine-induced pain is mediated by A1 receptors. J Am Coll Cardiol 1995; 25:251.
 • Crea F, Gaspardone A, Kaski JC, et al. Relation between stimulation site of cardiac afferent nerves by adenosine and distribution of cardiac pain: results of a study in patients with stable angina. J Am Coll Cardiol 1992; 20:1498.
 • Baliga RR, Rosen SD, Camici PG, Kooner JS. Regional myocardial blood flow redistribution as a cause of postprandial angina pectoris. Circulation 1998; 97:1144.
 • Chung WY, Sohn DW, Kim YJ, et al. Absence of postprandial surge in coronary blood flow distal to significant stenosis: a possible mechanism of postprandial angina. J Am Coll Cardiol 2002; 40:1976.
 • Goldberg AD, Becker LC, Bonsall R, et al. Ischemic, hemodynamic, and neurohormonal responses to mental and exercise stress. Experience from the Psychophysiological Investigations of Myocardial Ischemia Study (PIMI). Circulation 1996; 94:2402.
 • Kreiner M, Okeson JP, Michelis V, et al. Craniofacial pain as the sole symptom of cardiac ischemia: a prospective multicenter study. J Am Dent Assoc 2007; 138:74.
 • Lee TH, Cook EF, Weisberg M, et al. Acute chest pain in the emergency room. Identification and examination of low-risk patients. Arch Intern Med 1985; 145:65.
 • Constant J. The clinical diagnosis of nonanginal chest pain: the differentiation of angina from nonanginal chest pain by history. Clin Cardiol 1983; 6:11.
 • Christie LG Jr, Conti CR. Systematic approach to evaluation of angina-like chest pain: pathophysiology and clinical testing with emphasis on objective documentation of myocardial ischemia. Am Heart J 1981; 102:897.
 • Juneau M, Johnstone M, Dempsey E, Waters DD. Exercise-induced myocardial ischemia in a cold environment. Effect of antianginal medications. Circulation 1989; 79:1015.
 • Kearney MT, Charlesworth A, Cowley AJ, MacDonald IA. William Heberden revisited: postprandial angina-interval between food and exercise and meal composition are important determinants of time to onset of ischemia and maximal exercise tolerance. J Am Coll Cardiol 1997; 29:302.
 • Schiffer F, Hartley LH, Schulman CL, Abelmann WH. Evidence for emotionally-induced coronary arterial spasm in patients with angina pectoris. Br Heart J 1980; 44:62.
 • Henrikson CA, Howell EE, Bush DE, et al. Chest pain relief by nitroglycerin does not predict active coronary artery disease. Ann Intern Med 2003; 139:979.
 • Panju AA, Hemmelgarn BR, Guyatt GH, Simel DL. The rational clinical examination. Is this patient having a myocardial infarction? JAMA 1998; 280:1256.
 • Braunwald, E, Mark, DB, Jones, RH, et al. Unstable Angina: Diagnosis and Management. Clinical Practice Guideline Number 10 (amended) AHCPR Publication No. 94-0602, Agency for Health Care Policy and Research and the National Heart, Lung, and Blood Institute, Public Health Service, US Department of Health and Human Services, Rockville, May 1994.
 • Antman EM, Anbe DT, Armstrong PW, et al. ACC/AHA guidelines for the management of patients with ST-elevation myocardial infarction--executive summary: a report of the American College of Cardiology/American Heart Association Task Force on Practice Guidelines (Writing Committee to Revise the 1999 Guidelines for the Management of Patients With Acute Myocardial Infarction). Circulation 2004; 110:588.
 • Cook DG, Shaper AG. Breathlessness, angina pectoris and coronary artery disease. Am J Cardiol 1989; 63:921.
 • Fihn SD, Gardin JM, Abrams J, et al. 2012 ACCF/AHA/ACP/AATS/PCNA/SCAI/STS guideline for the diagnosis and management of patients with stable ischemic heart disease: executive summary: a report of the American College of Cardiology Foundation/American Heart Association task force on practice guidelines, and the American College of Physicians, American Association for Thoracic Surgery, Preventive Cardiovascular Nurses Association, Society for Cardiovascular Angiography and Interventions, and Society of Thoracic Surgeons. Circulation 2012; 126:3097.
 • Fihn SD, Gardin JM, Abrams J, et al. 2012 ACCF/AHA/ACP/AATS/PCNA/SCAI/STS guideline for the diagnosis and management of patients with stable ischemic heart disease: a report of the American College of Cardiology Foundation/American Heart Association task force on practice guidelines, and the American College of Physicians, American Association for Thoracic Surgery, Preventive Cardiovascular Nurses Association, Society for Cardiovascular Angiography and Interventions, and Society of Thoracic Surgeons. Circulation 2012; 126:e354.
 • Fihn SD, Blankenship JC, Alexander KP, et al. 2014 ACC/AHA/AATS/PCNA/SCAI/STS Focused Update of the Guideline for the Diagnosis and Management of Patients With Stable Ischemic Heart Disease: A Report of the American College of Cardiology/American Heart Association Task Force on Practice Guidelines, and the American Association for Thoracic Surgery, Preventive Cardiovascular Nurses Association, Society for Cardiovascular Angiography and Interventions, and Society of Thoracic Surgeons. J Am Coll Cardiol 2014; 64:1929.

 

Voeg een nieuwe reactie toe

Login om te reageren