Overslaan en naar de inhoud gaan

Medicatie geinduceerde coronaire spasmen

MEDICATIE GEINDUCEERDE ANGOR

 Active Image

 

1. Oorzaken

- sympathicomimetica:
- cocaine
- amfetamines
- voedingssupplementen (ephedrine, Ma Huang)
- oogdruppels voor glaucoom met dipivefrine
- neusdecongestiva met phenylpropanolamine
- combinatie met verhoogde cardiale workload, atherosclerose en plaatjesactivatie.
- Vasoconstrictoren (sumatriptan, methysergide, ergotamine, isometheptene)
deze verhogen risico op AMI bij risicopatienten.
- vasodilatatoren: nifedipine = Adalat. 
Kan een reflectoire reactie veroorzaken: reflextachycardie, vasoconstrictie.
- betablokkers kunnen coronaire vasospasmen geven
- CO-intoxicatie zorgt voor een verlaagde zuurstofcapaciteit en bindt zich tevens aan myoglobine.
- dopaminergica: vb bromocriptine (= Parlodel), gebruikt voor het stopzetten van lactatie, parkinson, acromegalie, hyperprolactinaemie, amenorrhee en galactorree.  Het heeft als risicofactor vasospastische tekenen met als gevolg migraine, Raynaud fenomeen en zwangerschapshypertensie.
- Viagra kan een risico zijn indien gebruikt in combinatie met een bestaand coronair lijden en hier bovenop nog de sexuale activiteit.

- orale contraceptiva, vooal indien er ook tabagisme in de voorgeschiedenis is, geeft dit een duidelijk hoger risico op AMI

 

2. Kliniek

- thoracale pijn, retrosternaal.  Een drukkend gevoel, een zwaarte op de borst, beklemmend.  Soms ook ervaren als brandend.
- dyspnee
- symptomen van de medicatie of intoxicatie:
- CO-intoxicatie, oa door waterverwarmers op gas, rookinhalatie of behandelen van meubelen met methyleenchloride
- symptomen van ingenomen sympaticomimetica:
- agitatie,
- tremor,
- tachycardie,
- tachypnee,
- hypertensie,
- hyperthermie,
- klamme huid
- andere medicatie waarbij risico:
- calciumantagonisten (nifedipine)
- betablokkers
- antimigraine therapie: sumatriptan, methysergide, ergotamine, isometheptine
- bromocryptine (Parlodel), vooral als postpartum en/of Parkinson
- Dopaminergica: Dopamine
- Viagra

- Orale contraceptiva

 

3. Diagnose workup

- anamnese: inname achterhalen van medicatie, amfetamines, Viagra, Cocaine, CO- intoxicatie?
- lichamelijk onderzoek: meestal hypertens
- Electrocardiogram:
- in 50% van de gevallen normaal. 
- Tracht oudere ECG's te vergelijken. 
- Let op ST-veranderingen, positief vanaf 1 mm onder de basislijn. 
- Let op T-inversie. 
- Opsporen van andere oorzaken van thoracale pijn. 
- Bij CO-intoxicatie, let op PVC, aspecifieke T- en ST-wijzigingen. 
- Cave risico op AMI.  Let op ST-elevatie of depressie
- Labo:
- hartenzymes (seriele metingen, troponine is beter bij cocaine gezien CK's kunnen stijgen bij coainegebruik).
- Carboxyhemoglobine
- toxicoscreening: cocaine, amfetamines, alocohol (potentieert effect van cocaine)
- beeldvorming
- RX-thorax: zoek naar andere oorzaken van thoraxpijn (pneumonie?), Rx-thorax is meestal normaal.  Cardiomegalie kan aanwezig zijn.
- Echocardio: wandbewegingen
- Technetium TC-99m scan kan myocardbeschadiging aantonen.
coronarografie blijft de gouden standaard en differentieert tussen atherosclerose en chemisch geinduceerde angor (normale coronairen)

- fietsproef: kan een secundaire oorzaak niet uitsluiten en dus niet in urgentie.

 

4. DD

- cardiovasculair
- AMI
- mitralisklepprolaps
- instabiele angor
- aortadissectie
- longen
- pneumonie
- longembolen
- gastrointestinaal
- reflux
- oesofagale spasmen
- maaghernia
- leverkolieken
- thoraxwand
- costochondritis
- herpes zoster
- psychogeen

- angst

 

 

Eerste opvang

- indien risico op CO-intoxicatie: evacueer patient en omgeving ASAP
- ABC
- IV lijn
- Monitoring
- 02 100%
- nitraten: Nitroglycerine SL (1 spray = 0,4mg).  Indien geen verbetering na 3 doses, warschijnlijk echt AMI of geen cardiale oorzaak.  contra-indicaties; BDS< 90-100 mm HG of teken van rechterventrikelinfarct op ECG.  Nitraten niet gebruiken bij hypotensie, rechterventrikel infarc of VAIGRA-inname

- aspirine: 160 - 500 mg. Contraindicatie: allergie

 

Spoeddienst

- Heparine: ofwel Heparine IV, bolus van 80E/kg, gevolgd door een infuur van 18E/kg/h, aan te passen ifv de stolling.  Ofwel Fraxiparine 0,6 ml
- evtl dringende coronarografie, diagnostisch en/of therapeutisch indien atherosclerose
- geen thrombolytica indien vermoeden van vasospastische oorzaken
- bij intoxicatie:
- bij vermoeden cocainegebruik:
- benzodiazepines: deze werken anxiolytisch en verlagen het O2-verbruik door verlaging van de BD en het hartritme.
- geen betablokkers (vb metoprolol) want deze versterken de coronaire vasoconstrictie.  Evtl wel een alfa- én betablokker, vb Labetolol
- bij vermoeden CO-intoxicatie:
- geef 100% O2
- hyperbare O2-tank: indicaties:
- klinisch beeld: AMI tenzij hemodynamisch stabiel, perisiterende metabole acidose, neurologische uitval, coma
- afstand tot de hyperbare 02-tank: halfwaardetijd van carboxyHb is 5u in gewone lucht, 1,5u bij 100% O2 en 20 min in hyperbare zuurstoftank bij 3 atmosfeer.

- dosage carboxyhemoglobine: carboxyHb > 25-40%, bij zwangerschap > 15%

Voeg een nieuwe reactie toe

Login om te reageren