Overslaan en naar de inhoud gaan

Pericarditis

PERICARDITIS

 Active Image

 

1. Oorzaak

- mechanisme
- is een inflammatie van het pericardzakje
- acute pericarditis: snelle evolutie en kan leiden tot harttamponnade
- constrictieve pericarditis: door chronische inflammatie ontstaat een verdikking van het pericard en ontstaan adhesies
- indeling van de oorzaken
- idiopathisch: meest frequent
- infectieus:
- viraal: echovirus, coxsackie, adenovirus, varicella, Epstein-Barr virus, cytomegalievirus, Hepatitis B, AIDS
- Bacterieel: stafylococcen, streptococcen, haemofilus, salmonella, legionella, tuberculose
- fungaal: candida, aspergillus, histoplasmosis, coccidiomycose, blastomycose, nocardia
- parasitair: amoebiase, toxoplasmose, echinococcosis
- iatrogeen:
- medicatie: procainamide, cromolyn sodium, hydralazine, danroleen, methysergide, mesalamide, fenytoine, doxorubicine, isoniazide
- bestraling
- postoperatief na hartchirurgie of longchirurgie
- catheterisatie (centrale catheter)
- systeemziekten
- collageenziekten (RA of Scleroderma)
- SLE (systemische lupus erythematosus)
- vasculaire collageenziekten (auto-immuun)
- Rheuma (RA of Rheumatische koorts)
- Amyloidose
- Maligniteit
- Oncologische patienten: 10% heeft pericardvocht
- Cardiovasculair:
- Post-AMI (Dressler syndroom)
- aorta-dissectie
- Gastro-intestinaal
- inflammatory bowel disease
- pancreatitis
- Trauma
- vooral penetrerend thoraxtrauma: bij 2% treedt tamponade op
- zelden bij stompe traumata
- bestraling: radiotherapie
- Uremie

- Myxoedeem

 

2. Diagnostiek

- Anamnese
- Thoracale retrosternale pijn, scherp, uitstralend naar schouder en musculus trapezius.  Verder pleurale pijn, positiegebonden, verbeterend bij vooroverleunen.  Verergerend bij hoesten, inspiratie en platliggen
- koorts
- ademhaling: dyspnee (mild), hoest, heesheid, tachypnee
- slikklachten
- oedeem: perifeer, thv longen en ascites
- nausea, eetlustgebrek
- lichamelijk onderzoek
- auscultatie: tachycardie, pleuraal wrijfgeruis, verminderd hoorbare harttonen, teken van Ewart (demping tussen li scapulapunt en wervelkolom)
- bloeddruk: pulsus paradoxus (= daling van > 10 mm Hg bij inspiratie
- opgezette halsvenen
- beeld van linker en rechter hartfalen: longoedeem, perifeer oedeem, levercongestie
- ECG
- Stadium 1:
- ST-elevatie diffuus, behalve aVR en V1. 
- Ook geen omgekeerde ST zoals bij AMI
- concaaf naar boven
- Stadium 2:
- ST-segment is terug normaal
- T-golf afvlakking
- PR-depressie soms
- Stadium 3:
- T-inversie, na verdwijnen van de ST-elevatie
- Stadium 4:
- uiteindelijk geen veranderingen meer
- geen Q-golf (in tegenstelling tot AMI)
- Labo
- CBC
- WBC
- CRP (is soms gestegen)
- Hartenzymen voor DD met AMI.  Soms is er wel stijging bij pericarditis
- Beeldvorming
Rx-thorax: soms normaal.  soms vergroot hartsilhouette (indien meer dan 250 ml in het hartzakje zit)
- Echocardio: is het beste diagnosemiddel.  Is positief vanaf 15ml in het hartzakje
- CT-thorax: visualiseren van calcificaties van het pericard of verdikking
- Pericardiocentese

- onderzoek van de vloeistof op eiwit, glucose, gramkleuring, cultuur, uitstrijkje voor fungi

 

3. DD

- cardiovasculair
- AMI
- Aortadissectie
- Longen
- longembolen
- pneumothorax
- pneumonie
- empyeem
- gastro-intestinaal
- cholecystitis

- pancreatitis

 

 

Eerste opvang

- ABC
- in geval van hypotensie: goed opvullen en bij diagnose uitvoeren van een pericardiocentese.

 

Spoeddienst
- Opname van de patient
- Op intensieve zorgen
- monitoring
- tenzij: zeer mild beeld, de behandeling oraal kan gestart worden en een goede opvolging mogelijk is
- Therapie naargelang de oorzaak
- Purulente pericarditis (bacterieel)
- Antibiotica gedurende 28 dagen. 
- Eerst breed agressief
- volwassene:
- indien postoperatief zijn volgende kiemen waarschijnlijk: MRSA, gramnegatieve stafylococcen, gramnegatieve bacillen.  De voorkeur gaat naar de combinatie van Vancomycine en 3e generatie cephalosporine: ceftriaxone (Rocephine) 2 gr/dosis 2dd IV of Ceftazidime (Glazidim) 2gr/dosis 3dd IV
- Indien niet postoperatief wordt geopteerd voor de combinatie van een aminoglycoside (Gentamycine 1-1,5 mg/kg/dosis 3dd IV) en een cefalosporine (1e generatie: Duracef, Cefacidal, Kefzol óf 2e generatie: Mandol, Zinacef, Kefurox)
- Kinderen
- 3e generatie cefalosporine (Cefotaxim - Claforan of Ceftriaxone- Rocephine).  Denk aan haemophilus influenzae
- nadien zo specifiek mogelijk richten met de antibiotica, nadat de kiem uit het staal, bekomen door pericardiocentese, gekend is.
- Indien drainage nodig is: plaatsing van een pericarddrain en soms heelkundige resectie van een deel van het pericard.
- zoek ook steeds naar een andere infectiefocus.  Deze kan mogelijk de primaire focus zijn (vb gebit)
- Niet purulente pericarditis
- zo echt nodig corticoiden
- NSAID in geval van idiopatische, rheumatologische, posttramatisch vorm of virale oorzaak (coxsackie)
- Indien tuberculose: soms weinig tot niet purulent.  Opstarten met tuberculostatica
- indien neoplastisch: specifieke therapie
- indien tgv uremie: Dialyse voor 2-6 weken.  Beperking van gebruik van NSAID
- prognose:
- meeste patienten reageren goed op enkele weken behandeling en de symptomen verdwijnen.  Sommigen gaan naar recidieven met evolutie naar constrictieve pericarditis of harttamponade.
 
 
REFERENTIES:
 
 • Imazio M, Spodick DH, Brucato A, et al. Controversial issues in the management of pericardial diseases. Circulation 2010; 121:916.
 • Imazio M, Brucato A, Derosa FG, et al. Aetiological diagnosis in acute and recurrent pericarditis: when and how. J Cardiovasc Med (Hagerstown) 2009; 10:217.
 • Imazio M, Brucato A, Mayosi BM, et al. Medical therapy of pericardial diseases: part I: idiopathic and infectious pericarditis. J Cardiovasc Med (Hagerstown) 2010; 11:712.
 • Imazio M, Brucato A, Mayosi BM, et al. Medical therapy of pericardial diseases: part II: Noninfectious pericarditis, pericardial effusion and constrictive pericarditis. J Cardiovasc Med (Hagerstown) 2010; 11:785.
 • Imazio M, Demichelis B, Parrini I, et al. Day-hospital treatment of acute pericarditis: a management program for outpatient therapy. J Am Coll Cardiol 2004; 43:1042.
 • Imazio M, Cecchi E, Demichelis B, et al. Indicators of poor prognosis of acute pericarditis. Circulation 2007; 115:2739.
 • Permanyer-Miralda G, Sagristá-Sauleda J, Soler-Soler J. Primary acute pericardial disease: a prospective series of 231 consecutive patients. Am J Cardiol 1985; 56:623.
 • Zayas R, Anguita M, Torres F, et al. Incidence of specific etiology and role of methods for specific etiologic diagnosis of primary acute pericarditis. Am J Cardiol 1995; 75:378.
 • Pelliccia A, Corrado D, Bjørnstad HH, et al. Recommendations for participation in competitive sport and leisure-time physical activity in individuals with cardiomyopathies, myocarditis and pericarditis. Eur J Cardiovasc Prev Rehabil 2006; 13:876.
 • Imazio M, Brucato A, Maestroni S, et al. Prevalence of C-reactive protein elevation and time course of normalization in acute pericarditis: implications for the diagnosis, therapy, and prognosis of pericarditis. Circulation 2011; 123:1092.
 • Imazio M, Bobbio M, Cecchi E, et al. Colchicine in addition to conventional therapy for acute pericarditis: results of the COlchicine for acute PEricarditis (COPE) trial. Circulation 2005; 112:2012.
 • Arunasalam S, Siegel RJ. Rapid resolution of symptomatic acute pericarditis with ketorolac tromethamine: a parenteral nonsteroidal antiinflammatory agent. Am Heart J 1993; 125:1455.
 • Spodick DH. Acute pericarditis: current concepts and practice. JAMA 2003; 289:1150.
 • McGinn JT, Rosati M, McGinn TG. Indomethacin in treatment of pericarditis. N Y State J Med 1970; 70:1783.
 • Berman J, Haffajee CI, Alpert JS. Therapy of symptomatic pericarditis after myocardial infarction: retrospective and prospective studies of aspirin, indomethacin, prednisone, and spontaneous resolution. Am Heart J 1981; 101:750.
 • Maisch B, Seferović PM, Ristić AD, et al. Guidelines on the diagnosis and management of pericardial diseases executive summary; The Task force on the diagnosis and management of pericardial diseases of the European society of cardiology. Eur Heart J 2004; 25:587.
 • Imazio M, Trinchero R. Clinical management of acute pericardial disease: a review of results and outcomes. Ital Heart J 2004; 5:803.
 • Hammerman H, Alker KJ, Schoen FJ, Kloner RA. Morphologic and functional effects of piroxicam on myocardial scar formation after coronary occlusion in dogs. Am J Cardiol 1984; 53:604.
 • Imazio M, Trinchero R. Triage and management of acute pericarditis. Int J Cardiol 2007; 118:286.
 • Imazio M, Cecchi E, Demichelis B, et al. Myopericarditis versus viral or idiopathic acute pericarditis. Heart 2008; 94:498.
 • Imazio M, Brucato A, Trinchero R, et al. Colchicine for pericarditis: hype or hope? Eur Heart J 2009; 30:532.
 • Imazio M. Contemporary management of pericardial diseases. Curr Opin Cardiol 2012; 27:308.
 • Imazio M, Brucato A, Cemin R, et al. A randomized trial of colchicine for acute pericarditis. N Engl J Med 2013; 369:1522.
 • Imazio M, Brucato A, Forno D, et al. Efficacy and safety of colchicine for pericarditis prevention. Systematic review and meta-analysis. Heart 2012; 98:1078.
 • Alabed S, Cabello JB, Irving GJ, et al. Colchicine for pericarditis. Cochrane Database Syst Rev 2014; 8:CD010652.
 • Imazio M, Brucato A, Belli R, et al. Colchicine for the prevention of pericarditis: what we know and what we do not know in 2014 - systematic review and meta-analysis. J Cardiovasc Med (Hagerstown) 2014; 15:840.
 • Lange RA, Hillis LD. Clinical practice. Acute pericarditis. N Engl J Med 2004; 351:2195.
 • Shabetai R. Often neglected yet important: the pericardium and its diseases. Herz 2000; 25:717.
 • Imazio M, Demichelis B, Parrini I, et al. Recurrent pain without objective evidence of disease in patients with previous idiopathic or viral acute pericarditis. Am J Cardiol 2004; 94:973.
 • Imazio M, Bobbio M, Cecchi E, et al. Colchicine as first-choice therapy for recurrent pericarditis: results of the CORE (COlchicine for REcurrent pericarditis) trial. Arch Intern Med 2005; 165:1987.
 • Artom G, Koren-Morag N, Spodick DH, et al. Pretreatment with corticosteroids attenuates the efficacy of colchicine in preventing recurrent pericarditis: a multi-centre all-case analysis. Eur Heart J 2005; 26:723.
 • Imazio M, Demichelis B, Parrini I, et al. Management, risk factors, and outcomes in recurrent pericarditis. Am J Cardiol 2005; 96:736.
 • Lotrionte M, Biondi-Zoccai G, Imazio M, et al. International collaborative systematic review of controlled clinical trials on pharmacologic treatments for acute pericarditis and its recurrences. Am Heart J 2010; 160:662.
 • Imazio M, Brucato A, Cumetti D, et al. Corticosteroids for recurrent pericarditis: high versus low doses: a nonrandomized observation. Circulation 2008; 118:667.

Voeg een nieuwe reactie toe

Login om te reageren