Overslaan en naar de inhoud gaan

Hypertensieve urgenties

HYPERTENSIEVE URGENTIES

 

 Active Image

 

1. Oorzaken

- mechanismen;
- erstige stijging van de bloeddruk (diastolisch > 140 mm Hg) met kans op beschadiging van de eindorganen.
- acute stijging van de perifere weerstand tgv
- arteriolaire fibrinoide necrose
- endotheliale beschadiging
- neerslag van bloedplaatjes en fibrine
- falen van de autoregulatie
- stijging van vasoconstrictoren (Norepinephrine, Angiotensine II)
- eindorgaan ischaemie.  Hierdoor ontstaat een viscieuse cirkel met vrijkomen van vasoconstrictoren.
- hypertensieve crisis bij een gekende hypertensiepatient (2% van patienten met AHT)
- maligne hypertensie (onderliggend nierlijden, jongen zwarte mannen)
- groepen van oorzaken:
- oorzaken in het centrale zenuwstelsel: bloeding subarachnoidaal, intracraniaal of bij een hoofdtrauma.  Ischaemie (CVA of TIA). Encephalopathie.
- oorzaken  op cardiovasculair vlak: aortadissectie, acuut hartfalen (acute coronaire insuficientie), progressieve hypertensie.
- renale oorzaken: acute nierinsufficientie, acute glomerulonefritis.
- excessief vrijkomen van catecholamines uit de bijnier: bijniertumor (feochromocytoom) geeft vijzetting van epinephrine en norepinephrine. Bijnierschorstumoren kunnen goedaardig (adenoom) of maligne zijn (adenocarcinoom).  Het gevolg van deze tumoren is het ontstaan van het Cushingsyndroom (overmatige afgifte van corticosteroiden.  Verder kunnen interacties met monoamine oxidase inhibitoren excessief catecholamines vrijzetten.
- stopzetten van antihypertensiva
- zwangerschap: preeclampsie of zwangerschapshypertensie

- toxiciteit: cocaine, amfetamines, toxines, zware metalen, medicatie (orale contraceptiva, corticosteroiden,...)

 

2. Diagnostiek

- anamnese: achterhalen van oorzaken voor hypertensie
- kliniek:
- maligne hypertensie: hoofdpijn, visusveranderingen (fundusscopische veranderingen zoals papiloedeem, retinale bloedingen en exudaten), zwakte, dyspnee, thoracale pijn, nycturie)
- hypertensieve encephalopathie: hoofdpijn, nausea, braken, visusveranderingen, papiloedeem, zwakte, bewustzijnsverandeingen (verwardheid, desorientatie, stuipen), gelocaliseerde parese
- Labo: CBC, ureum, creatinine, electrolyten, urine (proteinurie)
- ECG: myocardischaemie
- arteriele lijn: continue monitoring tijdens behandeling
- CT-hersenen: bloedingen

- lumbaalpunctie als CT negatief is.  Bloedingen.

 

 

Eerste opvang

- ABC
- IV lijn
- monitoring
- bij kliniek van myocardischaemie: anti-ischaemische therapie.

 

Spoeddienst

- oorzakelijke therapie
- anti-hypertensieve therapie:
- de gemiddelde bloeddruk mag maximaal 30% dalen en de diastolische bloeddruk onder de 100-110 mm Hg blijven houden, ofwel snel (in minuten tot uren) ofwel traag (bij langdurige AHT, acute letsel CZS of cardiale oorzaak)
- eerste lijn medicatie:
- Labetolol (Trandate):
- indicaties: alle hypertensieve urgenties, eerste lijn
- is een combinatie van een alfa- en een betablokker
- werkingsduur: start na 5-10 min.  Werkt 3-6 uur
- geeft geen reflextachycardie
- gemakkelijk over te zetten op orale therapie
- tegenindicatie: gebruik van betablokker
- dosering: IV 20-80 mg over 5-10 min.  (ampul = 100mg/20ml). Nadien overschakeling op orale therapie 200-800 mg/d in 2 giften (comprimé = 100 of 200 mg)
- Fentolamine (Regitine)
- is een alfablokker
- indicaties: eerste keuze bij catecholamine excess, zoals intoxicatie met amfetamines of cocaine, óf reacties op MAO inhibitoren.  Ook gebruikt bij AHT na stopzetten van antihypertensiva en bij feochromocytoom
- cave: bij catecholamine excess: vermijd betablokkers tenzy tachy-arrhytmie of tenzij eerst alfa blokkade gegeven is.
- dosis: 5-10 mg IV over 5-10 min (1 amp = 10 mg)
- twede lijn medicatie:
- Nitroglycerine:
- bij myocardischaemie
- bij hartfalen
- dosering IV: 5 - 200 microgram/min via continu infuus
- Calciumantagonisten:
- Adalat: 1 caps=5-10 mg.  Vertraagde vrijstelling: Adalat Oros 30 mg of Adalat retard 20mg.  Te geven 15-80 mg/d in 3 giften
- Amlor
- Motens
- Plendil
- Syscor
- Diltiazem
- Tildiem
- ACE-inhibitoren
- indicatie: congestief hartfalen

- vb enelapril (Renitec, Enelapril).  Posologie: AHT: 10-40 mg po/d 1dd.  Hartfalen: eerste dosis 2,5 mg, daarna tot 20 mg/d

 

REFERENTIES:

 

 • Mayer SA, Kurtz P, Wyman A, et al. Clinical practices, complications, and mortality in neurological patients with acute severe hypertension: the Studying the Treatment of Acute hyperTension registry. Crit Care Med 2011; 39:2330.
 • Varon J. Treatment of acute severe hypertension: current and newer agents. Drugs 2008; 68:283.
 • Katz JN, Gore JM, Amin A, et al. Practice patterns, outcomes, and end-organ dysfunction for patients with acute severe hypertension: the Studying the Treatment of Acute hyperTension (STAT) registry. Am Heart J 2009; 158:599.
 • Johnson W, Nguyen ML, Patel R. Hypertension crisis in the emergency department. Cardiol Clin 2012; 30:533.
 • Martin JF, Higashiama E, Garcia E, et al. Hypertensive crisis profile. Prevalence and clinical presentation. Arq Bras Cardiol 2004; 83:131.
 • Zampaglione B, Pascale C, Marchisio M, Cavallo-Perin P. Hypertensive urgencies and emergencies. Prevalence and clinical presentation. Hypertension 1996; 27:144.
 • Kaplan NM, Victor RG. Chapter 8: Hypertensive Crises. In: Kaplan's Clinical Hypertension, 10th Ed, Lippincott, Williams & Wilkins, Philadelphia 2010. p.274.
 • Elliott WJ. Clinical features in the management of selected hypertensive emergencies. Prog Cardiovasc Dis 2006; 48:316.
 • Li JZ, Eagle KA, Vaishnava P. Hypertensive and acute aortic syndromes. Cardiol Clin 2013; 31:493.
 • Lau J, Antman EM, Jimenez-Silva J, et al. Cumulative meta-analysis of therapeutic trials for myocardial infarction. N Engl J Med 1992; 327:248.
 • Prêtre R, Von Segesser LK. Aortic dissection. Lancet 1997; 349:1461.
 • Elliott WJ, Weber RR, Nelson KS, et al. Renal and hemodynamic effects of intravenous fenoldopam versus nitroprusside in severe hypertension. Circulation 1990; 81:970.
 • Bakir AA, Bazilinski N, Dunea G. Transient and sustained recovery from renal shutdown in accelerated hypertension. Am J Med 1986; 80:172.
 • Brown H, Goldberg PA, Selter JG, et al. Hemorrhagic pheochromocytoma associated with systemic corticosteroid therapy and presenting as myocardial infarction with severe hypertension. J Clin Endocrinol Metab 2005; 90:563.

 

Voeg een nieuwe reactie toe

Login om te reageren