Overslaan en naar de inhoud gaan

Asthma

Asthma is een aandoening met een veranderlijke belemmering in de doorgankelijkheid van de kleinere luchtwegen door bronchospasmen en catarrale ontstekingsreactie die zich uit in een hijgende dyspnoe.

 
1.  MECHANISMEN
-    OMKEERBARE toename expiratoire weerstand:
     ->  bronchospasmen
     ->  luchtweginflammatie
     ->  mucosaal oedeem
     ->  mucosale pluggen
-    gevolg:
     ->  hyperinflatie: air trapping
     ->  toename dode ruimte
2.  RISICOFACTOREN ERNSTIGE TOESTAND
-    eerdere intubaties
-    opnames op IZ
-    chronisch gebruik steroiden
-    laatste jaar ziekenhuisopname voor asthma
-    onvoldoende therapie gehad
3.  UITLOKKENDE FACTOREN
-    allergenen:
     ->  pollen
     ->  stofmijt
     ->  pels dieren
     ->  grassen
     ->  voedsel
-    emotionele factoren:
     ->  stress
     ->  angst
-    medicatie:
     ->  NSAID's
     ->  aspirine
     ->  beta blokker
-    irritantia:
     ->  koude (lucht)
     ->  chemicaliën:
          *    omgevingsvervuiling
          *    ammoniak
          *    chloordampen
     ->  roken (actief/passief)
     ->  zware inspanning
-    infecties luchtwegen
 
 
1. Diagnose
1.  KLINIEK
-    wheezing
-    thoraxstijfheid
-    tachycardie
-    ademnood:
     ->  weinig effectieve ademhaling:
               *    dyspnoe met moeite om te spreken
               *    tachypnoe
               *    hoest
     ->  neiging voorover te leunen met steun
     ->  secundaire ademhalingsspieren
     ->  zweten
-    bij kinderen:
     ->  vermoeidheid
     ->  dehydratatie
     ->  complicaties:
               *    recidiverende pneumonie
               *    recidiverende bronchitis
               *    atelectase
               *    pneumothorax
               *    pneumomediastinum
               *    ademnood tot overlijden
 
2.  SPIROMETRIE
-    piek flow meting:
     ->  waarden:
               *    normaal: 400-600
               *    matige obstructie: 100-300
               *    enstige obstructie: < 100
     ->  best seriele metingen
-    forced expiratory volume:
     ->  betere meetwaarde voor longfunctie
     ->  moeilijk voor screening:
               *    niet beschikbaar op spoeddienst
               *    onderzoeker dependent
     ->  bij ernstige obstructie: FEV1 < 30-50%
 
3.  RX THORAX
-    indicaties:
     ->  koorts
     ->  vermoeden van:
               *    pneumonie
               *    pneumothorax
               *    pneumomediastinum
               *    aspiratie vreemd lichaam
     ->  co-morbiditeit:
               *    diabetes
               *    nierfalen
               *    AIDS
               *    kanker
     ->  wheezing
-    bevindingen:
     ->  hyperinflatie
     ->  verspreide atelectase
 
4.  ECG
-    indicaties:
     ->  myocardischemie
     ->  ritmestoornissen
-    bevindingen:
     ->  Re asdeviatie
     ->  RBBB
     ->  P afwijkingen
     ->  ST-T afwijkingen (aspecifiek)
 
5.  LABO
-    arteriële bloedgassen (geen routine)
-    infectieparameters
-    theofyllinespiegel bij thuisgebruik (geen routine)
 
2. DD
1.  ALLERGISCHE REACTIE
-    angioedeem
-    anafylaxie
 
2.  LONGEN
-    longembolen/ luchtembolen
-    bovenste of onderste luchtweginfectie
-    aspiratie vreemd lichaam
-    COPD
-    pneumothorax
-    longoedeem
-    massaeffect:inhalatie
     ->  compressie op trachea (vaatanomalie)
     ->  carcinoid tumoren
 
3.  INTOXICATIE
-    met metabole acidose
-    inhalatie rook
 
4.  HART
-    congestief hartfalen
-    AMI
-    chronisch cor pulmonale
 
5.  LYMFADENOPATHIE
 
6.  CONGENITALE AANDOENINGEN
-    cystische fibrose
-    tracheooesofagale fistel
-    bronchuscyste
 

7.  STEMBANDDYSFUNCTIE

 
 
3. Therapie
1.       EERSTE OPVANG
          -    aërosols (duovent, ventolin)
          -    eventueel steroïden
          -    intubatie bij uitputting
          -    zuurstof    ->  houd saturatie boven 90%
 
2.       SPOEDGEVALLEN
2.1.     aërosols:
          -    combinatiepreparaten (DUOVENT):
               ->  posologie:
                    *    > 12 jaar en volwassenen: 1-2 dosissen mondose, 3-4 /dag
                    *    < 12 jaar: NOOIT zonder supervisie toedienen!:
                         0,5-1 monodose
          -    kortwerkende betamimetica (VENTOLIN):
               ->  dosering vernevelapparaat:
                    *    < 12 jaar: 0,03 ml/kg/dosis
                         in praktijk:
                              ->       </= 5 jaar:     best met baby inhalator
                                                            in 2 ml fysiologisch water:
                                                                 *    10 druppels
                                                                 *    ZN herhalen met 6 dr.
                              ->       5-7 jaar:        in 2 ml fysiologisch water:
                                                                 *    15 druppels
                                                                 *    ZN herhalen met 8 dr.
                              ->       > 7 jaar:        in 2 ml fysiologisch water:
                                                                 *    20 druppels
                                                                 *    ZN herhalen met 10 dr.
                    *    > 12 j en volwassenen:  
                              ->       in 2-4 ml fysiologisch water:
                              ->       0,5-1 ml Ventolin = 2,5-5 mg
               ->  frequentie:
                    *    lichte vorm:    bij opvang: elke 20 min
                                             erna 3-4 /dag
                    *    ernstig:         continu
          -    anticholinergica (ATROVENT, OXIVENT, SPIRIVA)
               ->  indicatie: als onvoldoende effect op ventolin
               ->  welke bestaan er?
                    *    langwerkende: SPIRIVA
                    *    kortwerkende: ATROVENT, OXIVENT
               ->  toediening: 1 ampul in aërosol
 
2.2.     Subcutaan betahistamimetica (EPINEFRINE, EPIPEN):
          -    CI:
               ->  > 40 jaar
               ->  coronair vaatlijden
          -    posologie:
               ->  kind: 0,01 mg/kg SC, max. 0,3 mg
               ->  volwassene:   0,3 mg SC, bv. epipen spuitje
                                        herhalen zo nodig: max. 3x, tussentijd: 0,5-4h
 
2.3.     Steroïden:
          -    IV: 125 mg methylprednisolone (SOLU MEDROL)
          -    PO: 40 mg/dag Prednisone gedurende 5 dagen
 
2.4.     Magnesiumsulfaat:
          -    bij ernstige aanval:
               ->  posologie kind = volwassene per kg: 25 mg/kg/dosis
               ->  IV over 20 minuten
               ->  onduidelijke rol
 
2.5.     Intubatie:
          -    rapid sequence:
               ->  gebruikbij voorkeur:
                    *    bij preinductie: Lidocaïne:   vermindert reflexen
                                                                 1-1,5 mg/kg
                    *    bij inductie:
                         voor sedatie:
                              -    Hypnomidaat: 0,3 mg/kg
                              -    Ketamine (KETALAR)
                                   ->  sterk bronchodilaterend
                                   ->  1-1,5 mg/kg
                                   ->  best titreren:
                                             *    1/5-1/3 amp (1 amp = 500 mg/ 10 ml)
                    *    spierverslappers
          -    grote tube > 7 mm

 

 

Voeg een nieuwe reactie toe

Login om te reageren