Overslaan en naar de inhoud gaan

Hypertensie urgenties

HYPERTENSIEVE URGENTIES

Active Image

1. Oorzaken

- mechanismen;
- erstige stijging van de bloeddruk (diastolisch > 140 mm Hg) met kans op beschadiging van de eindorganen.
- acute stijging van de perifere weerstand tgv
- arteriolaire fibrinoide necrose
- endotheliale beschadiging
- neerslag van bloedplaatjes en fibrine
- falen van de autoregulatie
- stijging van vasoconstrictoren (Norepinephrine, Angiotensine II)
- eindorgaan ischaemie.  Hierdoor ontstaat een viscieuse cirkel met vrijkomen van vasoconstrictoren.
- hypertensieve crisis bij een gekende hypertensiepatient (2% van patienten met AHT)
- maligne hypertensie (onderliggend nierlijden, jongen zwarte mannen)
- groepen van oorzaken:
- oorzaken in het centrale zenuwstelsel: bloeding subarachnoidaal, intracraniaal of bij een hoofdtrauma.  Ischaemie (CVA of TIA). Encephalopathie.
- oorzaken  op cardiovasculair vlak: aortadissectie, acuut hartfalen (acute coronaire insuficientie), progressieve hypertensie.
- renale oorzaken: acute nierinsufficientie, acute glomerulonefritis.
- excessief vrijkomen van catecholamines uit de bijnier: bijniertumor (feochromocytoom) geeft vijzetting van epinephrine en norepinephrine. Bijnierschorstumoren kunnen goedaardig (adenoom) of maligne zijn (adenocarcinoom).  Het gevolg van deze tumoren is het ontstaan van het Cushingsyndroom (overmatige afgifte van corticosteroiden.  Verder kunnen interacties met monoamine oxidase inhibitoren excessief catecholamines vrijzetten.
- stopzetten van antihypertensiva
- zwangerschap: preeclampsie of zwangerschapshypertensie

- toxiciteit: cocaine, amfetamines, toxines, zware metalen, medicatie (orale contraceptiva, corticosteroiden,...)

 

2. Diagnostiek

- anamnese: achterhalen van oorzaken voor hypertensie
- kliniek:
- maligne hypertensie: hoofdpijn, visusveranderingen (fundusscopische veranderingen zoals papiloedeem, retinale bloedingen en exudaten), zwakte, dyspnee, thoracale pijn, nycturie)
- hypertensieve encephalopathie: hoofdpijn, nausea, braken, visusveranderingen, papiloedeem, zwakte, bewustzijnsverandeingen (verwardheid, desorientatie, stuipen), gelocaliseerde parese
- Labo: CBC, ureum, creatinine, electrolyten, urine (proteinurie)
- ECG: myocardischaemie
- arteriele lijn: continue monitoring tijdens behandeling
- CT-hersenen: bloedingen

- lumbaalpunctie als CT negatief is.  Bloedingen.

 

 

Eerste opvang

- ABC
- IV lijn
- monitoring
- bij kliniek van myocardischaemie: anti-ischaemische therapie.

 

Spoeddienst

- oorzakelijke therapie
- anti-hypertensieve therapie:
- de gemiddelde bloeddruk mag maximaal 30% dalen en de diastolische bloeddruk onder de 100-110 mm Hg blijven houden, ofwel snel (in minuten tot uren) ofwel traag (bij langdurige AHT, acute letsel CZS of cardiale oorzaak)
- eerste lijn medicatie:
- Labetolol (Trandate):
- indicaties: alle hypertensieve urgenties, eerste lijn
- is een combinatie van een alfa- en een betablokker
- werkingsduur: start na 5-10 min.  Werkt 3-6 uur
- geeft geen reflextachycardie
- gemakkelijk over te zetten op orale therapie
- tegenindicatie: gebruik van betablokker
- dosering: IV 20-80 mg over 5-10 min.  (ampul = 100mg/20ml). Nadien overschakeling op orale therapie 200-800 mg/d in 2 giften (comprimé = 100 of 200 mg)
- Fentolamine (Regitine)
- is een alfablokker
- indicaties: eerste keuze bij catecholamine excess, zoals intoxicatie met amfetamines of cocaine, óf reacties op MAO inhibitoren.  Ook gebruikt bij AHT na stopzetten van antihypertensiva en bij feochromocytoom
- cave: bij catecholamine excess: vermijd betablokkers tenzy tachy-arrhytmie of tenzij eerst alfa blokkade gegeven is.
- dosis: 5-10 mg IV over 5-10 min (1 amp = 10 mg)
- twede lijn medicatie:
- Nitroglycerine:
- bij myocardischaemie
- bij hartfalen
- dosering IV: 5 - 200 microgram/min via continu infuus
- Calciumantagonisten:
- Adalat: 1 caps=5-10 mg.  Vertraagde vrijstelling: Adalat Oros 30 mg of Adalat retard 20mg.  Te geven 15-80 mg/d in 3 giften
- Amlor
- Motens
- Plendil
- Syscor
- Diltiazem
- Tildiem
- ACE-inhibitoren
- indicatie: congestief hartfalen

- vb enelapril (Renitec, Enelapril).  Posologie: AHT: 10-40 mg po/d 1dd.  Hartfalen: eerste dosis 2,5 mg, daarna tot 20 mg/d

 

 

Voeg een nieuwe reactie toe

Login om te reageren