Overslaan en naar de inhoud gaan

Geïrriteerd kind

Geïrriteerd kind

 
 
Een geïrriteerd kind is vaak een reden tot consultatie op de spoedgevallendienst.
Het komt frequenter voor bij jonge ouders en bij een eerste kind.
Vaak is het voor de ouders moeilijk om in te schatten wat de oorzaak
van de irritatie is. Dit creëert onzekerheid en angst.
Een systematische ondervraging van de ouders over het eet-,
slaap- en huilgedrag, gecombineerd met een grondig klinisch onderzoek
is vaak voldoende om de oorzaak te achterhalen.
Het kennen van de meest voorkomende mechanismen is een grote hulp
voor de spoedarts.   

 

 

 

 

1. Kliniek
Volgende punten zijn belangrijk in de klinische evaluatie:
GEDRAG
     Graad van irritabiliteit
     Lethargisch
     bewustzijnsverandering
 
VITALE TEKENS
     Koorts
     Oximetrie
     Pols
     Ademhalingsfrequentie
     Bloeddruk
 
DE HUID
     Cyanose: Wijst op hypoxie
     Purpura
     Petechiën
     Rash
 
VOEDINGS-EN STOELGANGSPATROON
     Diarree
     Braken
     Constipatie
TOXIDROOM
 

 

Aard vh huilgedrag

Vraag de volgende zaken systematisch na:
 
START VAN HET HUILEN
     Plotseling
     Sporadisch
     Progressief
DUUR
INTENSITEIT
TYPE HUILGEDRAG
     Schreeuwen
     Kreunen
     Zeuren
     Zeer intens
 
FACTOREN DIE HET HUILEN ERGER MAKEN
     Tijdens defecatie
     Tijdens ophouden van stoelgang
     Tijdens het voeden

 

Mechanismen

ELK KIND HEEFT DAGELIJKS IRRITATIEPERIODE(N)
     Meestal is dit 's avonds
OP DE LEEFTIJD VAN ZES WEKEN HUILEN ZE NOG DAGELIJKS
     Een uur lang
     tot 4 uren per dag
IRRITATIE KAN MEN ZIEN DOORDAT HET (HUIL)GEDRAG ANDERS IS DAN ANDERS
 
DE MEEST FREQUENTE OORZAAK IS KOLIEKPIJNEN
     Komt voor bij 25% van de gezonde kinderen
     De periode ervoor kenmerkt zich door:
          optrekken van de knieën
          maken van stoelgang
     De leeftijd waarop de kolieken het meest frequent voorkomen is
          vanaf 2 tot 3 weken oud
          het duurt ongeveer 12 weken lang
     Koliekpijnen zijn de exclusiediagnose

 

2. Oorzaken

DE MEEST FREQUENTE OORZAKEN BIJ
EEN CONSULTATIE VAN EEN ARTS VOOR
EEN GEIRRITEERD KIND ZIJN:
 
 •      Koliekpijnen
 •      Angst van de ouders
 •      Doorbreken van de tanden
 •      Constipatie
 •      Luierirritatie
 
INFECTIES ALS REDEN VOOR IRRITATIE
  • MINEURE ACUTE INFECTIES
 •      Bovenste luchtweginfectie
 •      Otitis Media
 •      Thrush
 •      Gingivostomatitis
  • URINEWEGINFECTIE
  • MENINGITIS
  • OSTEOMYELITIS
  • PNEUMONIE
  • GASTRO-ENTERITIS
 
GASTRO-INTESTINALE OORZAKEN VAN IRRITATIE
  • REFLUX (OESOFAGITIS)
  • EEN INGEKLEMDE BREUK
  • INTUSSEPTIE
  • EEN ANALE FISSUUR
 
TRAUMATISCHE OORZAKEN VAN IRRITATIE
  • VREEMD LICHAAM INGESLIKT OF GEINHALEERD
  • FRACTUUR
  • AFKNELLEN VAN EEN VINGER OF VAN DE PENIS
     Meestal door haar dat errond is gedraaid
  • EEN INTRACRANIEEL HEMATOOM
     Subduraal
     Epiduraal
  • OOGLETSEL MET CORNEALE ABRASIE
  • KINDERMISHANDELING
  • EEN SPLINTER
 
MEDICATIE ALS OORZAAK VAN IRRITATIE
  • VACCINATIEREACTIE
  • NIEUWE MEDICATIE
  • THUISREMEDIES
  • VITAMINEGEBRUIK (risico op overdosering)
 
DEFICIENTIE ALS OORZAAK VAN IRRITATIE
  • ONDERVOEDING
  • YZERTEKORT (anemie)
 
CARDIOPULMONALE OORZAKEN VAN IRRITATIE
  • SUPRAVENTRICULAIRE TACHYCARDIE
  • CONGESTIEF HARTFALEN
  • HYPOXIE
 
TORSIO TESTIS
 
ENDOCRIEN / METABOOL
  • Bijvoorbeeld hypoglycemie
VASCULAIRE OORZAKEN
 
SIKKELCEL CRISIS

 

3. Diagnose workup

ANAMNESE
     Voedingspatroon
     Huilpatroon
     Slaappatroon
     Geboorte vlot? stuitligging? prematuriteit?
 
KLINISCH ONDERZOEK
     Volledig ontkleden van het kind is belangrijk
     Tekens van dehydratatie aanwezig?
          Verlengde capillaire refill > 2 seconden
          Droge mucosa
     Kolieken?
     Angstige ouders?
     Doorbreken van de tanden?
     Constipatie?
     Luierirritatie?
 
LABORATORIUMTESTEN
     Veneuse bloedname
          complet (CBC)
          Chemie
     Urine
     Bloedglucose vingerprik
     Culturen op indicatie (bloed, urine, stoelgang)
 
TECHNISCHE ONDERZOEKEN
     Op indicatie
     RX thorax, ledematen
     ECG
     Stoelgangsstaal testen op bloed
     Radiografie met bariumpap
     Oogonderzoek met fluorescine

 

4. Behandeling

EERSTE OPVANG
     ABC: vrije luchtweg, ademhaling, circulatie
     Onmiddellijk verlossen van haartourniquet of splinter
 
OP SPOEDDIENST
     Bij Kolieken
          Kalmerende activiteiten (stressreductie)
          Geen stimulerende middelen (Cola, Koffie)
          Beperk slapen overdag
 
OPNAMEKRITERIA BIJ EEN GEIRRITEERD KIND
     Een mogelijke levensgevaarlijke onderliggende oorzaak
     Duidelijke stress bij de ouders door het kind

Voeg een nieuwe reactie toe

Login om te reageren