Overslaan en naar de inhoud gaan

Brandwondenmanagement

Brandwondenmanagement

 

let op uw eigen

 

 

 
veiligheid!

 

 

 Active ImageActive ImageActive ImageActive Image   

Alhoewel eenzelfde systematiek van ATLS vereist is bij een brandwondenpatiënt zijn er zeker enkele punten om bij stil te staan.
Zo is het inschatten van intubatienood bij inhalatietraumata essentieel, het inschatten van het vochtbeleid in functie van het verbrande huipoppervlak en het bepalen van criteria voor dringende transfert naar een brandwondencentrum
 

1. Levensreddende maatregelen (ABCDE)

Ook hier volgen we het ABCDE systeem voor polytrauma opvang.
 

A: Ademweg

Let op INHALATIELETSELS!
 
Indicatoren:
Aangezichtsbrandwonden
verbranding van wenkbrouwen en neusharen
thv mond en keel inflammatie en/of roetresten
zwart sputum
verhaal van bewustzijnsdaling in de omgeving van een brand
explosie met brandwonden thv hoofd en thorax
carboxyhemoglobine >10% bij een patiënt uit de omgeving van een brandhaard
 
THERAPIE bij INHALATIELETSELS:
ALLE inhalatieletsels hebben nood aan een transfert naar een brandwondencentrum.
 
Wanneer zal je beslissen tot intubatie alvorens transport?
Bij lange transporttijd
bij ademnood
bij stridor
 
B: ventilatie
Oedeem bovenste luchtwegen: cfr inhalatieletsels
inhalatie rookpartikels:
     chemische tracheobronchitis
     oedeem
     pneumonie
CO-inhalatie:
     globaal verband tussen concentratie en kliniek (variabel!!!)
     <20%      meestal geen symptomen
     20-30%    hoofdpijn en nausea
     30-40%    verwardheid
     40-60%    coma
     >60%      overlijden
 

C: circulatie

IV lijnen:
     voor pijnstilling
     zodra >20% verbrande huidoppervlakte
     bij inhalatieletsels
 
vochtbeleid:
     eerste 24h:
          in functie van de oppervlakte verbrande huid 2e en 3e graad
          per 24h 2-4 ml/kg/% verbrande oppervlakte
          bijvoorbeeld persoon 70 kg en 20% => 4200ml/24h (2800-5600 ml/24h)
          in functie van de urineproductie:
               normale productie bij volwassenen is 30-50 ml/h
               bij kind <30kg is dit 1ml/kg/h
 
D: disability
Een kort neurologisch onderzoek is interessant om te zien of er geassocieerde neurologische letsels zijn (hersentrauma, zenuwverbranding door electrocutie,...)
Is de patiënt bewust?
Kan hij alles bewegen?
Heeft hij overal een normale sensibiliteit? Zo neen, is deze dan veroorzaakt door de brandwonde zelf of door andere letsels?
 
E: exposure

let op eigen veiligheid!

 Active ImageActive ImageActive Image

STOP HET VERBRANDINGSPROCES!!!
Verwijder kledij
verwijder chemicaliën
overvloedig spoelen (cave onderkoeling)
 
2. Anamnese
AMPLE-schema
 
A: ALLERGIE
M: MEDICATIE: thuismedicatie? vaccinatiestatus tetanus?
P: PERVIEOUS ILLNESS
L: LAST MEAL
E: EVENT:
          Wat is er gebeurd? aard vd verbranding? (chemisch, hitte,..)
          Wanneer is het gebeurd? (uur van de verbranding)
 
3. Lichamelijk onderzoek
Bij het lichamelijk onderzoek letten we vooral op
 
De totale oppervlakte 2e en 3e graads volgens de regel van 9
De diepte van de brandwonden
Belangrijk is ook om te evalueren of er andere geassocieerde letsels aanwezig zijn (breuken, hersenletsels, zenuwletsels door electrocutie....
Het wegen van de patiënt is interessant in het vochtbeleid, omdat brandwondenpatiënten zeer veel vocht verliezen.
Het is ook van belang voor het doseren van medicatie en van de planning voor de vochttoediening.
 
 

 

  Active ImageActive Image

 
 
Oppervlakte letsels
De regel van 9 voor volwassenen en grote kinderen:
 
Hoofd = samen 9 (vooraan + achteraan)
Thorax = 18
     vooraan = 9
     achteraan = 9
Abdomen
     vooraan = 9
     acheraan = 9
Armen
     elke arm = 9
Benen
     elk been = 18
          vooraan = 9
          achteraan = 9
Genitaliën = 1
 
Bij kleine kinderen is de verhouding anders: Het hoofd is groter en de benen kleiner
 
Hoofd = 18
     vooraan = 9
     achteraan = 9
Benen: ieder been = 14
     vooraan 7
     achteraan 7
 
Thorax = volwassene = 18
     vooraan = 9
     achteraan = 9
Abdomen = volwassene = 18
     vooraan = 9
     achteraan = 9 (iedere bil (gluteaal = 2,5)
Armen = volwassene = 9 per arm
 
Diepte brandwonden
1e graad:
     roodheid
     pijn
     geen blaarvorming
 
2e graad:                                                   
 
     rood
     zwelling
     blaarvorming
     pijn
 
3e graad:
     geen pijnsensatie ih gebied
     kleur = variabel
          rood niet wegdrukbaar
          donker
          wit / waskleurig
     lederachtig

 

 Active Image

 
 

4. Basisonderzoeken

Bloedname
     arterieel
     veneus
          CBC (complet)
          bloedgroep + kruisproef
          carboxyhemoglobine
          electrolieten en glucose
          zwangerschapstest
RX thorax
 
 
5. Beveilig perifere circulatie
Verwijder alle juwelen
Controleer de perifere circulatie:
     capillaire refill
     cyanose
     perifere neurologie
     pulsatie (eventueel met een doppler toestel)
Escharotomie
     is zelden nodig in de eerste 6 uren
Fasciotomie
     is eveneens zelden nodig
 

6. Maagsonde

Indicaties:
     nausea en braken
     >20% brandwonden
 

7. Medicatie

Pijnstilling
Sedativa
Antibiotica: Profylaxe heeft geen bewezen meerwaarde
 

8. Wondzorg

Indien transfert wordt overwogen: Best afdekken met compressen in fysiologische oplossing gedrenkt.
 
Indien geen transfert wordt overwogen: Alle letsels behalve het gelaat: Flammazine verband.
 
Indien letsels van het gelaat: Furacine zalf
 

9. Transfer criteria

Naargelang het oppervlakte en de graad van de brandwonden:
     3e graad > 5%
     2e en 3e graad samen >20% bij gezonde volwassene
     bij kinderen <10 jaar en ouderlingen bij > 10%
 
Naargelang de locatie van de 2e en 3e graads brandwonden:
     Aangezicht
     Handen en voeten
     Genitaliën
     Perineum
     Grote gewrichten
Naargelang de aard van de verbranding:
     electrocutie
     chemische brandwonden
     inhalatieletsels
Bij voorafbestaande ziekte die de genezing kan bemoeilijken
Bij kinderen sneller doorverwijzen
Bij nood aan lange termijn psychosociale behandeling
     bijvoorbeeld bij kindermishandeling
     verwaarlozing
     verlies van familieleden in de brand

Voeg een nieuwe reactie toe

Login om te reageren