Overslaan en naar de inhoud gaan

Bacteriologisch onderzoek van faeces

WAT IS HET NUT VAN BACTERIEEL ONDERZOEK VAN FAECES?

-        essentieel bij het onderzoek van (vooral bloederige) diarree

-        aantonen van het causaal agens van infectieuze gastro-enteritis

-        beoordeling van de doeltreffendheid van een behandeling met A.B.
 

FYSIOLOGISCHE GEGEVENS
          -        rechtstreeks onderzoek van de faeces:
                    ->    hiermee kan worden aangetoond:
                              *        witte bloedcellen (infectieuze gastro-enteritis)
                              *        rode bloedcellen (neoplasie,ulcus, ziekte van Crohn, ..)
                              *        vetten (malabsorptie, pancreasinsufficientie)
                              *        parasieten (Giardialambia, ..)    
          -        faeceskweek:
                    ->    Om tot een causale diagnose te komen, is het soms noodzakelijk de
                              volgende onderzoeken uit te voeren.
                              *        aerobe en anaerobe kweek
                              *        een kweek op aangerijkte bodem
                              *        opzoeken van parasieten na concentratie
                              *        opzoeken virale antigenen (bv. rotavirussen bij kinderen)
                              *        opzoeken van bacteriele toxines in een weefselkweek
                                        (toxine van Clostridium difficile, vnl bij patienten die reeds met A.B.
                                        werden behandeld)

AFNAME
          -        vers geloosde faeces in een zuiver ( niet noodzakelijk steriel) recipient
          -        snel naar het labo sturen (indien niet mogelijk, staal op kamertemperatuur
                    bewaren)

 

WELKE AGENTIA KUNNEN INFECTIEUSE DIARREE VEROORZAKEN?

1.    BACTERIEN
          -        Salmonella:
                    *        Salmonella typhi:
                              -        oorzakelijk agens voor tyfus
                              -        in onze streken zeldzaam
                              -        veroorzaakt altijd septikemie
                              -        metastatische uitzaaiingen zijn frequent (cerebrale metastasen)
                              -        natuurlijk reservoir is de mens
                    *        Salmonella non typhi:
                              -        veroorzaakt gelokaliseerde salmonellose thv maag-darmstelsel
                              -        bij immuungecomprimeerde patienten kans op septikemie
                              -        natuurlijk reservoir is dierlijk
          -        Shigella:
                              -        gelokaliseerd onder het slijmvlies van het maag-darmstelsel
                              -        verantwoordelijk voor soms zeer ernstige diarree (geen overgang
                                        naar het bloed)
          -        Campylobacter:
                    *        Campylobacter fetus:
                              -        weinig diarree
                              -        vaak septikemie (vooral bij immunocompressie)
                    *        Campylobacter laridis, coli en jejuni:
                              -        diarree met aanwezigheid van bloed
                              -        septikemie
          -        Yersinia enterocolitica:
                              -        diarrree
                              -        pseudo-appendiculair syndroom
                              -        erythema nodosa
                              -        soms polyarthritis
                              -        varkensvlees is soms een reservoir
          -        Pathogene Escherichia coli:
                    *        enteropathogene E. Coli:
                              -        diarree in crèches
                    *        enterotoxinogene E. Coli:
                              -        overvloedig diarree met dehydratatie
                    *        entero-invasieve E. Coli:
                              -        staan dicht bij Shigella
                              -        ernstige diarree
          -        Clostridium difficile:
                              -        diarree en pseudomembraneuze colitis vnl bij patienten die
                                        met penicilline, cefalosporine, lincomycine of clindamycine
          -        Vibrio cholera:
                              -        diarree en dehydratatie
          -        Vibrio parahaemolytica:
                              -        gastro-enteritis in het Verre Oosten

2.    VIRUSSEN
          -        Rotavirussen:
                    *        winterenteritis bij kinderen jonger dan 3 jaar
          -        Adenovirussen:
                    *        enteritis bij jonge kinderen

3.    PARASIETEN
          *        Giardia lambia:
                    -        is een protozoaire parasiet in het duodenum
                    -        geeft diarree, abdominale pijn
                    -        bij kinderen, immunodepressie
          *        Entamoeba histolytica:
                    -        is een protozoaire parasiet in het colon
                    -        kan asymptomatisch blijven (gezonde dragers)
                    -        kan diarree geven (amoebendysenterie) of van metastatische
                              haarden (leverabces, longabces, hersenabces)

Voeg een nieuwe reactie toe

Login om te reageren