Overslaan en naar de inhoud gaan

Magnesiumconcentratie

WANNEER IS BEPALING VAN DE MAGNESIUMCONCENTRATIE IN HET BLOED OF IN DE URINE NUTTIG?

  1.    NUT BEPALING MG IN SERUM EN ERYTHROCYTEN
-        malabsorptie
-        chronisch ethylisme
-        nierinsufficientie
-        chronische diarree
-        hypercalciemie
-        ook aangewezen bij behandelingen met digitalis, diuretica, aminoglycosiden
          of cisplatine

2.    NUT BEPALING MG IN URINE
-        opzoeken etiologie van hypomagnesiemie
-        onderzoek aantasting van de niertubuli

 

WANNEER IS DE MAGNESIEMIE VERLAAGD?

 

De voornaamste oorzaken zijn:

-        onvoldoende gastro-intestinale absorptie:
          *        malnutritie
          *        malabsorptie
          *        chronisch ethylisme
          *        enterale voeding zonder Mg
          *        diarree,chronisch braken
          *        nierinsufficientie
-        overmatig verlies langs de urine:
          *        geneesmiddelen (diuretica, gentamycine, cisplatine, ...)
          *        ethanol
          *        diabetes met polyurie
          *        hypercalciemie
          *        nieraantasting
          *        hyperaldosteronisme
          *        hypoparathyroidie
-        overmatige fixatie van magnesium in debotten in geval van
          overmatige osteogenese

 

WANNEER IS DE MAGNESIEMIE VERHOOGD?

De voornaamste oorzaken zijn:

-        toediening van antacida met magnesium bij patienten met nierinsufficientie
-        toediening van infusen met magnesium (bv. behandeling van eclampsie of hartritmestoornissen)

 

DE FYSIOLOGISCHE BASIS VAN MAGNESIUM IN HET BLOED:

-        intracellulair gelegen
-        60% in het botweefsel
-        totale hoeveelheid in een organisme bedraagt 25 g en de dagelijkse
          opname bedraagt 500 mg
-        magnesium wordt in de dunne darm gereabsorbeerd en circuleert                              
          in het bloed in geioniseerde vorm (60%) of gebonden aan eiwitten (40%)
-        in de nieren wordt magnesium gefiltreerd in de glomeruli en in de tubuli voor
          95% gereabsorbeerd.  Deze tubulaire reabsorptie is afhankelijk van calcium,
          natrium, aldosteron en parathormoon.

WAT IS DE ROL VAN MAGNESIUM IN HET MENSELIJK LICHAAM?

-        rol bij botvorming
-        noodzakelijk voor de secretie en de activiteit van PTH
-        activator van verschillende enzymes
-        rol in de vorming van ATP

AFNAME
->    kan uitgevoerd worden op:
          -        droge buis (seum: extracellulaire Mg)
          -        buisje met heparine en lithium (erythrocyten: intracelullaire Mg)
          -        24-uurs urine

REFERENTIE WAARDEN
-        Mg in serum:
          *        pasgeborenen:
                    -        1.00 - 1.08 mEq/l
          *        kinderen:
                    -        1.38 - 1.74 mEq/l
          *        volwassenen:
                    -        1.30 - 2.10 mEq/l
-        Mg in erythrocyten:
                    -        4.50 - 6.00 mEq/l
-        Mg in urine:
                    -        6.00 - 8.50 mEq/l      

Voeg een nieuwe reactie toe

Login om te reageren