Overslaan en naar de inhoud gaan

Leucocytose

WANNEER IS HET NUTTIG OM DE LEUCOCYTOSE VAN UW PATIENT TE KENNEN?

 

-        in geval van:  
          *        pyrexie (koorts)
          *        inflammatoire syndromen
          *        abdominale pijnen
          *        dyspnoe
          *        atralgie
          *        lumbalgie
          *        vermagering

-        aantonen leukopenie en behandeling met antibiotica in geval van infectie of
          sepsis

-        differentieel diagnose:
          *        inflammatoire aandoeningen met leukocytose:
                    ->    bacteriele infectie
                    ->    diepe inflammatoire haarden (endocarditis, ...)
                    ->    een necrotiserende of geabcedeerde tumor
          *        inflammatoire aandoeningen zonder leukocytose:
                    ->    auto-immuunaandoeningen
                    ->    periarteriitis
                    ->    een niet-necrotische neoplasie
                    ->    bepaalde infecties (viraal, TBC, ..)

-        in geval van polyglobulie:
          *        bij hoge leukocytose:
                    ->    primaire polyglobulie (ziekte van Vaquez)
          *        normale leukocytose:
                    ->    secundaire polyglobulie
 

WANNEER IS DE LEUCOCYTOSE GEDAALD?

De voornaamste oorzaken zijn:

-        aantasting van het beenmerg:
          *        metastatische infiltratie (mammae, long, colon, maag, prostaat, nier)
          *        myeloom
          *        myelofibrose
          *        leukemie
          *        tekort aan foliumzuur of vitamine B12
          *        toxische factoren:
                    -        bestraling
                    -        chemotherapie
                    -        antibiotica
                    -        analgetica
                    -        schildklierinhibitoren
                    -        colchicine
                    -        goudzouten
                    -        benzeen
-        hypersplenisme:
          *        cirrose
          *        lyfoom
          *        auto-immuunaandoeningen
          *        sarcoidose
          *        malaria
          *        kala-azar
-        infecties:
          *        viraal
          *        tyfoid
          *        brucellose
          *        rickettsiose
-        antistoffen tegen leukocyten:
          *        pyramidon
          *        methyldopa
          *        fenylbutazon
          *        aminopyrine

 

WANNEER IS DE LEUCOCYTOSE GESTEGEN?

 

De voornaamste oorzaken:

-        bacteriele infecties
-        bepaalde virale, parasitaire of mycotische infecties
-        diepe inflammatoire haarden:
          *        endocarditis
          *        osteitis
          *        sinusitis
          *        prostatitis
-        necrotische of geabcedeerde neoplastische aandoeningen
-        inflammatoire aandoeningen:
          *        chronische arthritis
          *        ziekte van Crohn
          *        colitis ulcerosa
-        corticoiden
-        leukemie (acuut of chronisch)
-        primaire polyglobulie (ziekte van Vaquez)
-        stress

 

FYSIOLOGISCHE BASIS VAN DE LEUCOCYTOSE

-        De leukocyten (witte bloedcellen) omvatten polynucleaire neutrofielen,
          lymfocyten, monocyten, eosinofielen en basofielen.
-        worden in het beenmerg aangemaakt en in de milt vernietigd
-        Zij oefenen hun voornaamste functie in de weefsels uit.
-        Hun voornaamste rol is de verdediging van het organisme tegen vreemde
          substanties.
-        verdediging berust op 2 mechanismen:
          *        fagocytose:
                    -> uitgevoerd door neutrofielen, monocyten, eosinofielen en basofielen
          *        aanmaak van antistoffen:
                    ->    door lymfocyten en plasmocyten
-        deze 2 mechanismen zijn nauw met elkaar verbonden:
          *        fagocytose wordt bevorderd door de aanwezigheid van antistoffen
                    op het te fagocyteren antigeen
          *        de productie vanantistoffen vereist soms een voorafgaande
                    fagocytose van het antigeen

AFNAME
-        hematologiebuisje met EDTA
-        om leukocytaire formule te bepalen: bloeduitstrijkje

REFERENTIEWAARDEN
-        kinderen:
          *        geboorte:            9000 - 30000/ mm ³
          *        8 dagen:              5000 - 20000/ mm ³
          *        1 maand:            5000 - 18000/ mm ³
          *        1 jaar:                      5000 - 16000/ mm ³
          *        4 jaar:                      5000 - 15000/ mm ³
          *        4 tot 8 jaar:      5000 - 14000/ mm ³
          *        8 tot 16 jaar:    4500 - 13000/ mm ³
-        volwassenen:            4000 - 10000/ mm ³
-        zwangerschap:
          *        1e trimester:                        5000 - 15000/ mm ³
          *        2e en 3e trimester:      6000 - 16000/ mm ³
          *        post-partum:                        4500 - 12000/ mm ³
-        variaties naargelang de fysieke activiteit:
          *        rust:                                                4000 - 10000/ mm ³
          *        matige inspanning:      4000 - 11000/ mm ³
          *        intense inspanning:    4000 - 15000/ mm ³
-        leukocytaire formule:      
          *        neutrofiele polynucleairen:    40 - 75%
          *        eosinofiele polynucleairen:    1 - 6%
          *        basofiele polynucleairen:        < 1%
          *        lymfocyten:                                              20 - 45%
          *        monocyten:                                              2 - 10%
                                                        

Voeg een nieuwe reactie toe

Login om te reageren