Overslaan en naar de inhoud gaan

LDH (Lactaat dehydrogenase)

WANNEER IS HET NUTTIG OM HET LDH GEHALTE IN HET BLOED TE BEPALEN?

 

-        samen met een bepaling van de transaminase en de CPK kan een aandoening
          van de spieren, het hart of de lever worden aangetoond .
-        nuttig bij de diagnose van longembool
-        nuttig bij het onderzoek van anemie:
          *        in geval van pernicieuze anemie: hoge waarden LDH
          *        een verhoging van LDH samen met een verminderde concentratie
                    haptoglobine -> hemolytische anemie

WANNEER IS HET GEHALTE AAN LDH IN HET BLOED VERHOOGD?

 

De voornaamste oorzaken zijn:
-        spieraandoeningen:
          *        myocardinfarct
          *        myocarditis
          *        crush syndroom
          *        dermatomyositis
          *        polymyositis
          *        musculaire atrofie (Duchenne)
-        leveraandoeningen:
          *        infectieuze hepatitis (hepatitis A, B, ...)
          *        toxische hepatitis (CCL4, ...)
          *        alcoholische hepatitis
          *        medicamenteuze hepatitis (salicylaten, ...)
          *        levermetastasen
-        hematologische aandoeningen:
          *        in vitro hemolyse
          *        hemolytische anemie
          *        hartklepprothese
          *        pernicieuze anemie of deficiëntie van foliumzuur
          *        myeloïde leukemie
-        aantasting van de nieren:
          *        nierinfarct
          *        acute nierinsufficiëntie
          *        niertransplantatie
-        andere:
          *        acute pancreatitis
          *        longembool, longinfarct
-        een geïsoleerde verhoging van de LDH zonder verhoging van de
          transaminasen en de CPK is een teken van:
          *        hemolytische anemie
          *        anemie door tekort aan vitamine B12 of foliumzuur
          *        hartklepprothese
          *        longembool
          *        nierinfarct of acute nierinsufficiëntie
          *        lymfoom, levermetastasen
          *        subacuut myocardinfarct

DE FYSIOLOGISCHE BASIS VAN LDH

-        lactaatdehydrogenase (LDH) is een intracellulair enzym dat de reactie
          pyruvaat <-> lactaat katalyseert.
-      Welke organen zijn rijk aan LDH?          *        skeletspier
          *        lever
          *        nier
          *        myocard
          *        lymfeklieren
          *        milt
          *        hersenen
          *        maag
          *        pancreas
          *        rode bloedcellen
          *        leukocyten
-        In geval van myocardinfarct verhoogt de concentratie van LDH
          na ongeveer 8 uren, bereikt een piek rond 48u en normaliseert weer na
          12 tot 15 dagen.
          LDH stijgt dus laattijdiger dan CPK en GOT en blijft langer in verhoogde
          concentraties aanwezig, dus laattijdig kan een hartinfarct nog worden
          aangetoond.
-        Bij leveraandoeningen zijn de LDH vooral verhoogd in geval van
          hepatocellulaire aantasting: infectieuze, toxische of medicamenteuze
          hepatitis, metastatische infiltratie.
          Daarentegen zijn zij in geval van cholestatische aantasting weinig of niet
          verhoogd.
-        In pleuravocht of ascitesvocht kan de bepaling LDH nuttig zijn om
          onderscheid te maken tussen een exsudaat en transsudaat:
          *        exsudaat: LDH vocht/ LDH bloed > 0.6
          *        transsudaat: LDH vocht/ LDH bloed <  0.6

AFNAME
-        droge proefbuis

REFERENTIEWAARDEN
-        120 - 320 mEq/ l
 

Voeg een nieuwe reactie toe

Login om te reageren